ဒီမိုေ၀ယံ သုိ႔ ေပးပို႔ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ား သတင္းမ်ား ကို microsoft word ဖိုင္မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေလးစားစြာေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ေပးပုိ႔လာေသာ စာမ်ားကို အခ်ိန္မွီေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားပါမည္။

ကရင္ပယက ဥကၠဌ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းႏွင့္ မႏၱေလး ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဖုန္းေဇာ္ဟန္တို႔၏ မသမာမွဳမ်ား

ကရင္ပယက ဥကၠဌ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္း
ကရင္ပယက ဥကၠဌ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းသည္ သူ႔လက္ေအာက္ရွိ ဌာနဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားကို ဆဲဆိုႀကိမ္းေမာင္း ထိုးႀကိတ္ခဲ့မွဳသည္ (၁) ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုး( ၁၀ ) ႀကိမ္ထက္မနည္းရွိခဲ့သည့္အတြက္ ဌာနဆိုင္ရာျပည္နယ္အဆင့္ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ ေၾကာက္ရြံ႔ ေနရပါသည္။ ၄င္း၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကရင္ျပည္နယမွ ေျပာင္းေရြ ့ခြင့္ ရေအာင္ ႀကိဳးစားေနရေၾကာင္းကို စံုစမ္းလွ်င္ သိရွိနုိင္ပါသည္။

ကရင္ျပည္သူအတြက္ မည္သည့္တိုးတက္မွဳမ်ားကိုမွ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ကာလထဲမွ ယေန႔တိုင္မ လုပ္ေပးဘဲႏွိပ္ကြပ္လ်က္ရွိၿပီး ျပည္နယ္မွ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား အခ်င္ခ်င္း မသင့္ျမတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို အစိုးရႏွင့္ မသင့္ျမတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖန္တီးျခင္း၊ လာဘ္ အႀကီးအက်ယ္စားၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႔တြင္ မူးယစ္ေဆး အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္သည့္ လူႏွစ္ဦးထံမွ လာဘ္ေငြ က်ပ္သိန္း ( ၅၀၀၀) ခန္႔ကို ယူၿပီး ျမ၀တီရွိ ေက်ာက္ခြဲစက္ႏ်င့္ ပဲတီစိမ္းစိုက္ရန္ အတြက္ ခ်ေပးထားေသာ ေျမဧက ( ၅၂) ဧကကို အိ္မ္ယာစီမံကိန္းအျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ (၀) အဖြဲ႔အစည္းမွ ေလာစန္း၏ ကိုယ္စားလွယ္ ခင္စန္းရီ ( ပင္းပဒုမၼာ ) ကုမၸဏီ အမည္ေဖ်ာက္ျပီး သူ၏ ညီျဖစ္သူကို ကုမၸဏီ ထဲတြင္အလုပ္လုပ္ခိုင္ၿပီး ရွယ္ယာ၀င္ယူခဲ့ပါသည္။

၄င္းေျမ၏ အမည္ေပါက္ ( ၃) ဦးရွိပါသည္။ ႏွစ္ဦးမွာ မူးယစ္ေဆးေရာင္း ၀ယ္မွဳျဖင့္ ေသဒါဏ္ က်ခံေနရေသာ ဦးရန္ေလာက္ဟုိငင္း ၁၃ ၊ တလန (နုိင္) ၀၂၂၆၄၅ ကိုင္ေဆာင္သူျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ဦးမွာ မူးယစ္အမွဳျဖင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရေသာ ဦးမယူတဲ့ ၁၃။ တစန(နိုင္) ၀၃၃၆၈၁ ကိုင္ေဆာင္သူ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ မူးယစ္ေဆးမ်ားမွာ မင္းပဒုမၼာ ကုမၸဏီမွ ခင္စန္းရီ ေနာက္ကြယ္မွ ၀အဖြဲ႔အစည္း၏ အဖြဲ႔မွ ေလာစန္း ျဖစ္ပါသည္။

မူးယစ္ေဆးတန္ဘုိးမ်ားမရရွိသည့္အတြက္ ျမ၀တီၿမိဳ ႔ရွိ ေက်ာက္ခြဲစက္ႏွင့္ ပဲတီစိမ္းစိုက္ခင္းကို သိမ္းယူၿပီး ပယက ဥကၠဌ ဗိုလ္မွဴး ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းကို ေငြေပး ၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ ႔ တြင္ တိုက္ေဆာက္ေပးၿပီး ဥကၠဌ ညီကို ကုမၸဏီတြင္ ပါ၀င္ခိုင္ၿပီး ရွယ္ယာ၀င္ယူၿပီး မူးယစ္ေဆးေရာင္း ခ်သူ ထုပ္လုပ္သူ (၀) လူမ်ိဳး ေလာက္စန္းတို႔အား ကူညီပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ကို စံုစမ္းလွ်င္သိရွိနုိင္ၿပီး လာေရာက္မစံုစမ္း မစစ္ေဆးဘဲေနသည္ကို ကရင္ျပည္သူလူထုႏွင့္ ျမ၀တီၿမိဳ ႔မွ တာ၀န္က်၀န္ထမ္းမ်ားမွာ သိလ်က္နွင့္ ပယက ဥကၠဌ ကို ေၾကာက္ေနရပါ၀သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာလည္း ၄င္းတို႔ ႀကံရာပါ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရမွာကို ေန႔စဥ္ စိုးရိမ္ေနၾကပါသည္။

ပယက ဥကၠဌ အေနျဖင့္ မူးယစ္မွဳႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေျမ အေဆာက္အဦးတို႔ကို နိုင္ငံပိုင္ အျဖစ္ျပန္လည္သိမ္းယူရမည္ကို သိလ်က္ႏွင့္ (၀) လူမ်ိဳး ေလာစန္း. အဆမတန္ ေပးထားေသာ လာဘ္ေငြေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အိမ္ယာစီမံကိန္ကို မင္းပဒုမၼာကုမၸဏီသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး နုိင္ငံေတာ္မွ စည္းကမ္းကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မႏၱေလး ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဖုန္းေဇာ္ဟန္
ၿမိဳ ့ေတာ္၀န္( မႏၱေလး) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ( အၿငိမ္းစား) ဖုန္းေဇာ္ဟန္ဟာ တပ္မမွဴး ျဖစ္စဥ္က မိမိတပ္မ၏ လက္နက္တိုက္ကို မီးေလာင္မွဳျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး သူ၏ ဆရာသမားမ်ား၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ မႏၱေလး စည္ပင္သာယာသို႔ အရည္အခ်င္းမရွိပဲ ေရာက္ရွိလာၿပီး လုပ္ငန္းရွင္၊ စီးပြားေရးသမားေတြႏ်င့္ ေပါင္းသင္ၿပီး နည္းမ်ိဳးစံုလာဘ္စားျခင္း ကိုယ့္ထက္စီနီယာမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕တြင္းေရေျမာင္းမ်ားကို ေျမဖို႔ႈ အိမ္ေျမကြက္မ်ားေရာင္းစားျခင္း၊ ၄င္းဇနီးအမ်ိဳးမ်ား၏ကုမၸဏီ မ်ား မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လာဘ္လာဘ မ်ိဳးစံုယူ၍ တိုက္ ၿခံေျမ ေစ်းဆိုင္ခန္းေျမာက္မ်ားစြာကို ပိုင္ဆုိင္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ၏ဘ႑ာေငြမ်ားကို လစဥ္ အထက္လူႀကီးဧည့္ခံစရိတ္ဟု ျပၿပိး က်ပ္သိန္း (၈၀၀ ) မွ သိန္း (၁၀၀၀) ၾကား လာဘ္ေပးၿပီး ျပည္သူကို ႏွိပ္စက္ဒုကၡေပးေနသည္။ ၄င္းထံမွ လာဘ္ရထားေသာ ဆရာသမားမ်ားကလည္း လာဘ္ေငြရေနေသာေၾကာင့္ သိလ်က္ႏွင့္ ၿငိမ္ေနၿပီး ယခုအခါ ဦးႏု၏ သမီး ေဒၚသန္းသန္းႏုႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္အမတ္ေရြးရန္ လုပ္ေနၿပီး ျပည္သူလူထုကို ထပ္မံဒုကၡေပး ဖို႔ ႀကံရြယ္ေနေသာ သူ႔ကို မဲထည့္မည္ စိုးရိမ္မိသျဖင့္ DVB ၊ VOA တို႔ကို သတင္းေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (စံုစမ္းလွ်င္သိနုိင္ပါသည္။)

မီးမေလာင္ခင္ ရတနာပံုေစ်းႀကီးကိုလည္း လမ္းမ်ားပိတ္၍ ဆိုင္ခန္းအသစ္ေဆာက္ျခင္း၊ မီးသတ္လမ္းမ်ားကို ပိတ္၍ ဆိုင္ခန္းေဆာက္ျခင္း၊ ရတနာပံုေစ်း၏ မူလကန္ထရိုက္အင္ဂ်င္နီယာမွ ယခုကဲ့သို႔လုပ္လွ်င္ ၿပိဳက်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မီးေလာင္မွဳျဖစ္လွ်င္ မီးသတ္ရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို စာႏွင့္တကြ အႀကိမ္ႀကိမ္ ထိုသို႔ မလုပ္ရန္ တင္ျပေသာ္လည္း ၿမိဳ ့ေတာ္၀န္ ဖုန္းေဇာ္ဟန္မွာ လိုက္နာမွဳမရွိဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ၿပီး ေစ်းအေဟာင္း၏ ေရစင္မ်ား အေရးေပၚထြက္ေပါက္မ်ားကို ပိတ္၍ ဆိုင္ခန္းမ်ား ထပ္မံေဆာက္ၿပီး ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္သိန္း(၁၀၀၀) မွ (၁၅၀၀) ျဖင့္ ေရာင္းခ်ပါသည္။ ၿပီးသည့္အခါ ေစ်းလံုၿခံဳေရးကို လွ်ပ္စစ္၀ါယာ ေလွ်ာ့(စ္) ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးခိုင္ၿပိး ရတနာပံုေစ်းႀကီးကို မီးရွိဳ ့ခိုင္းခဲ့ပါသည္။ ရတနာပံုေစ်းႀကီးမီးေလာင္းသြားသည့္အခါ သူ႔၏သမက္ျဖစ္သူႏွင့္ M.G.W ကုမၸဏီ ကို ေဆာက္လုပ္ေရး တင္ဒါ မေခၚပဲ လက္သိပ္ထိုးေဆာက္ခြင့္ျပဳ ၿပီး သူ၏ ဆရာသမားမ်ား မိန္းမ၏ မိတ္ေဆြမ်ား အမည္ခံမ်ားအတြက္ ဆိုင္ခန္းေပါင္း (၁၅၀) ေက်ာ္ကို ခ်ေပးၿပီး တစ္ဘက္လွည့္ ႏွင့္ လာဘ္ေငြ ယူေနသည္ကို စံုစမ္း လွ်င္သိနုိင္ပါသည္။ မႏၱေလး စည္ပင္သာယာအတြက္ လုိအပ္ေသာ သံေခ်ာင္း၊ ဘိလပ္ေျမ၊ ကတၱရာ မ်ားကို ေပါက္ေစ်းထက္ က်ပ္(၁)သိန္းေက်ာ္ပိုေပး၍ ေယာက္ဖမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို ႀကိဳတင္၍ ၀ယ္ခုိင္းၿပီး တစ္ဘက္လွည့္ႏွင့္ ေငြမ်ားလာဘ္စားေနေၾကာင္းကို စည္ပင္သာယာ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ေျပာၾကားေနၿပီး မည္သူမွ လာေရာက္မစစ္ေဆးသည့္ အတြက္ ေျပာရန္ခက္ခဲေနၾကၿပီး တိုင္းၾကားရန္ ခက္ေနပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာမွ လာေရာက္စစ္ေဆးလွ်င္ ေျပာဆိုရန္ အသင့္ရွိေနပါသည္။

(ေပးပို႕ေပးေသာ ကိုသန္းထြဋ္အား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္)။