ဒီမိုေ၀ယံ သုိ႔ ေပးပို႔ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ား သတင္းမ်ား ကို microsoft word ဖိုင္မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေလးစားစြာေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ေပးပုိ႔လာေသာ စာမ်ားကို အခ်ိန္မွီေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားပါမည္။

ျမန္မာအစိုးရသစ္ဆိုပါလား.. (ရုပ္သံ)

က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုေနတဲ့ သမၼတ ဆိုလားပဲ...
AFP ရုပ္သံ..
သမၼတႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားစာရင္း


၁။ ဦးသိန္းစိန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
၂။ သီဟသူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦး ဒုသမၼတ
၃။ ဦးစိုင္းေမာ၀္ခမ္း ဒုသမၼတ
၄။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွမင္း (၀န္ႀကီး) ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
၅။ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကုိကုိ (။) ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန
၆။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေဌး (။) နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ျမန္မာ့စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန
၇။ ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ (။) ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန
၈။ ဦးေက်ာ္ဆန္း (။) ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန
၉။ ဦးျမင့္လိႈင္ (။) လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန
၁၀။ ဦး၀င္းထြန္း (။) သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန
၁၁။ ဦးလွထြန္း (။) ဘဏၰာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာန
၁၂။ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ (။) ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
၁၃။ ဦးတင္ႏိုင္သိန္း (။) အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြါးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန
၁၄။ ဦး၀င္းျမင့္ (။) စီးပြါးေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
၁၅။ ဦးသိန္းထြန္း (။) ဆက္သြယ္ေရး၊စာတိုက္ႏွင့္ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာန
၁၆။ ဦးေအာင္ၾကည္ (။) အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန
၁၇။ ဦးသိန္းထိုက္ (။) သတၳဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန
၁၈။ ဦးအုန္းျမင့္ (။) သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန
၁၉။ ဦးဥာဏ္ထြန္းေအာင္ (။) ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
၂၀။ ဦးတင့္ဆန္း (။) ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန
၂၁။ ဦးေက်ာ္စြာခိုင္ (။) အမွတ္(၁)စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန
၂၂။ ဦးစုိးသိန္း (။) အမွတ္(၂)စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန
၂၃။ ဦးေအာင္မင္း (။) ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
၂၄။ ဦးသန္းေဌး (။) စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန
၂၅။ ဦးေဇာ္မင္း (။) အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန
၂၆။ ဦးခင္ေမာင္စုိး (။) အမွတ္(၂)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန
၂၇။ ေဒါက္တာျမေအး (။) ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန
၂၈။ ေဒါက္တာေဖသက္ခင္ (။) က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန
၂၉။ သူရဦးျမင့္ေမာင္ (။) သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန
၃၀။ ဦးေအးျမင့္ (။) သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန
၃၁။ ဦးခင္ရီ (။) လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန
၃၂။ ဦးသိန္းညြန္႔ (။) သမၼတရုံး၀န္ႀကီးဌာန
၃၃။ ဦးစုိးေမာင္ (။) သမၼတရုံး၀န္ႀကီးဌာန
၃၄။ ေဒါက္တာထြန္းရွင္ (ျပည္ေထာင္စုေရွ႔ေနခ်ဳပ္) ျပည္ေထာင္စုေရွ႔ေနခ်ဳပ္ရုံး
ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ (အစုိးရေရွ႔ေနခ်ဳပ္ရုံး)

ဒုဝန္ႀကီး (၃၉) ဦး
(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္ညႊန္႔ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၂) ဗိုလ္မႉးႀကီး ေအာင္ေသာ္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၃) ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေက်ာ္စံျမင့္(ဒုတိယဝန္ႀကီး ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၄) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္ဝင္း (ဒုတိယဝန္ႀကီး နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန)
(၅) ဦးေမာင္ျမင့္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၆) ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၇) ဦးစိုးဝင္း (ဒုတိယဝန္ႀကီး ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၈) ဦးအုန္းသန္း (ဒုတိယဝန္ႀကီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန)
(၉) ဦးခင္ေသာ္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန)
(၁ဝ) ဦးဝင္းသန္း (ဒုတိယဝန္ႀကီး ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ ဝန္ႀကီးဌာန)
(၁၁) ဦးစိုးတင့္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၁၂) ဦးေက်ာ္လြင္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၁၃) ေဒါက္တာ ကံေဇာ္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ
ဝန္ႀကီး ဌာန)
(၁၄) ေဒါက္တာပြင့္ဆန္း (ဒုတိယဝန္ႀကီး စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၁၅) ဦးတင့္လြင္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း ဝန္ႀကီးဌာန)
(၁၆) ဦးဖုန္းေဆြ (ဒုတိယဝန္ႀကီး လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၁၇) ဦးသန္းထြန္း (ဒုတိယဝန္ႀကီး သမဝါယမ ဝန္ႀကီးဌာန)
(၁၈) ဦးျမင့္သိန္း (ဒုတိယဝန္ႀကီး အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာန)
(၁၉) ဦးဝင္းရွိန္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၂ဝ) ဦးေဌးေအာင္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန)
(၂၁) ဦးသိန္းေအာင္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး အမွတ္(၁) စက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန)
(၂၂) ဦးမ်ိဳးေအာင္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး အမွတ္(၂) ဝန္ႀကီးဌာန)
(၂၃) သူရဦးေသာင္းလြင္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၂၄) ဦးသန္႔ရွင္း (ဒုတိယဝန္ႀကီး ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၂၅) ဦးစိုးေအာင္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန)
(၂၆) ဦးျမင့္ေဇာ္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန)
(၂၇) ဦးေအာင္သန္းဦး (ဒုတိယဝန္ႀကီး အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန)
(၂၈) ဦးေအးၾကဴ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၂၉) ဦးဘေရႊ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၃ဝ) ေဒါက္တာ ေဒၚျမျမအုန္းခင္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၃၁) ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၃၂) ေဒၚစႏၵာခင္(ဒုတိယဝန္ႀကီး ယဥ္ေက်းမွဳ ဝန္ႀကီးဌာန)
(၃၃) ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေဌး (ဒုတိယဝန္ႀကီး သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၃၄) ေဒါက္တာကိုကိုဦး (ဒုတိယဝန္ႀကီး သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန)
(၃၅) ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္း (ဒုတိယဝန္ႀကီး လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာန)
(၃၆) ဦးေအးျမင့္ၾကဴ (ဒုတိယဝန္ႀကီး အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန)
(၃၇) ဦးဟန္စိန္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ျမန္မာ့စက္မႈဖြံ႔ျဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၃၈) ဦးခ်န္ေမာင္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ျမန္မာ့စက္မွဳဖြံ႔ျဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၃၉) ဦးခင္ေမာင္ေအး (ဒုတိယဝန္ႀကီး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန)

အစုိးရသစ္အမည္အား လာမည္႔ ဧျပီလ ၂ ရက္ေန႔၌ ရုံးဖြင့္ပြဲနဲ႔ အတူ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္...။
 ယခင္ ရ.ယ.ကမွ ယခု ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးဆိုျပီး ဂြင္အသစ္အတြက္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္လိုက္ပါျပီ.. ျမန္မာျပည္မွာ ဆိုင္းဘုတ္ေျပာင္းတာနဲ႔ အားလံုးျဖစ္ပါတယ္..။
အားလံုးသိျပီးတဲ့ အတိုင္းပါပဲ ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲေတြပါပဲ.. ကုလားၾကီးကေန အရာၾကီးေပါ့ဗ်ာ..
ခ်ိတ္ထမီဝတ္တဲ့ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးနဲ႔အဖြဲ႔မွ ခ်ိတ္ထမီဝတ္တဲ့ ျဖတ္ခ်ဳပ္ၾကီးနဲ႔ အဖြဲ႔ေပါ့ဗ်ာ.. ပါးပါးေလးပါ..။ ဒါပါပဲ....

ဒီမိုေဝယံ