ဒီမိုေ၀ယံ သုိ႔ ေပးပို႔ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ား သတင္းမ်ား ကို microsoft word ဖိုင္မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေလးစားစြာေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ေပးပုိ႔လာေသာ စာမ်ားကို အခ်ိန္မွီေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားပါမည္။

ပါတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ျပည္တြင္းေရာင္း/စက္ဌာန ရန္ကုန္ရံုးခ်ဳပ္ အေျခခံဝန္ထမ္းမ်ား၏ (တိုင္ၾကားစာ)

 ၂၀၀၇ခုႏွစ္က သစ္ေတာဝန္ၾကီး ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္သိန္းေအာင္ ဘယ္သူ႔ကို ကန္ေတာ့ေနတာလဲ ဆိုတာ...

က်ေနာ္ ၊ က်မတို႔သည္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန ၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ရန္ကုန္(ရံုးခ်ဳပ္) ျပည္တြင္း ေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ သစ္စက္ဌာနတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၀ခုႏွစ္ ၅ လ ပိုင္းမွစတင္၍ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန ၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ရံုးသို႔ ၀န္ထမ္း အားလံုးသည္ တဦးလွ်င္ ၂ လ ၾကာ၊ အလွည့္က်စနစ္ျဖစ္ သြားေရာက္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ၾကရန္ စတင္ေစလႊတ္ပါသည္။

ထိုသို႔ေစလႊတ္ရာတြင္ ရန္ကုန္ရံုးခ်ဳပ္ရွိ တာ၀န္ရွိသူအခ်ိဳ႕ မွမွ်တစြာတာ၀န္ခြဲေ၀ျခင္း မရွိပဲ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ(GM)၊ ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (DGM)တို႔၏ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ေတာ္စပ္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္၎တို႔ႏွင့္ အေပးအယူျပဳလုပ္ကာ တပည့္ေမြး ဆရာေမြး ျပဳလုပ္ေနၾကေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အျခား၀န္ထမ္းမ်ားနည္းတူ ေနျပည္ေတာ္သို႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေစလႊတ္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ထို၀န္ထမ္းမ်ားအား လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူ ကိစၥမ်ားတြင္သာ အဓိကေဆာင္ရြက္ရန္ အနီးကပ္တပည့္ ေမြးျမဴထားၾကပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာငၾ္ကေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ယာယီေနထိုင္ရန္ ေပးထားေသာ အေဆာက္အဦးမွာလံုျခံဳမႈမရွိပဲ မိမိတို႔၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပစၥည္းမ်ားအားျပင္ပမွ မၾကာခဏ ေဖာက္ထြင္း ခိုးယူမႈမ်ား ခံၾကရပါသည္။ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုအေၾကာင္းၾကားတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း မည္သို ့ မွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ မိမိတို႔ ရရွိေသာလစာႏွင့္ရန္ကုန္ရံုးမွေပးေသာေထာက္ပံ့ေၾကး တစ္ေသာင္းခြဲသည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္လံုေလာက္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဌာနမွ တာ၀န္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ မိမိတို႔ အေနျဖင့္သြားေရာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔သည္ ဌာနမွ ထပ္မံတာ၀န္ေပးခ်က္အရ နွစ္ၾကိမ္ထက္မနည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ယခုအခါတြင္လည္း ထပ္မံေစလႊတ္ေနျပန္ပါသည္။ မိမိတို႕အေနျဖင့္ မိသားစုအေျခအေန၊ ရရွိေသာလစာႏွင့္ကုန္က်စရိတ္မ်ားအရ အၾကိမ္ၾကိမ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ(GM) ၊ ဒုတိယ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (DGM) တို႔၏ နီးစပ္သူမ်ား သည္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သာမန္၀န္ထမ္းမ်ားနည္းတူ ေစလႊတ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ သင့္ေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္ထိ တၾကိမ္တခါမွ် ေစလႊတ္ျခင္းမရွိပါ ။

ထိုကဲ့သို႔ မွ်တမႈ႔မရွိသည္ ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္ေနပါသျဖင့္ ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ ပါတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန အမည္သစ္ႏွင့္အတူ ယခင္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန အမည္ေဟာင္းေအာက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာဌာနတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ မမွ်တမႈမ်ားပါ အသစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေပးပါရန္ အေျခခံ၀န္ထမ္းမ်ားမွ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ တဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံသို႔ တင္ျပ ေတာင္းဆိုလိုက္ရပါသည္။

အေျခခံ၀န္ထမ္းမ်ား

ပါတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း
ျပည္တြင္းေရာင္း/စက္ဌာန
ရန္ကုန္ရံုးခ်ဳပ္