ဒီမိုေ၀ယံ သုိ႔ ေပးပို႔ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ား သတင္းမ်ား ကို microsoft word ဖိုင္မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေလးစားစြာေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ေပးပုိ႔လာေသာ စာမ်ားကို အခ်ိန္မွီေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားပါမည္။

အင္းစိန္ေထာင္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အစာငတ္ခံဆႏၵျပမႈအား ျပည္သူလူထုမွ လက္မွတ္ေရးထိုး ေထာက္ခံျခင္း

ေလွ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္မရွိေသာ သီးသန္႔၊ သာမန္သီးသန္႔ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေလွ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္ေပးေရး အင္းစိန္ေထာင္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အစာငတ္ခံဆႏၵျပမႈအား ျပည္သူလူထုၾကီးမွ လတ္မွတ္ထိုးေထာက္ခံလိုက္ျခင္း

          အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ “ေလွ်ာ့ရက္ ခံစားခြင့္မရွိေသာ သီးသန္႔၊ သာမန္သီးသန္႔ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေလွ်ာ့ရက္ ခံစားခြင့္ေပးေရး” ေတာင္းဆိုခ်က္အတြက္ (၂၆-၁၀-၂၀၁၁)ရက္ ေန႔မွစ၍ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပ ေနၾကပါသည္။ အထက္ပါ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပမႈ၏ အခ်င္းအရာမ်ားတြင္
          ၁။  ေထာင္လက္စြဲဥပေဒပါ ေလွ်ာ့ေပါ့ရက္ ခံစားခြင့္ကို (န၀တ၊ နအဖ) အစိုးရလက္ထက္ အာဏာအလြဲသုံးစားလုပ္ ျဖတ္ေတာက္လိုက္ခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားမွ ျငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း၊
          ၂။  အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားေတာင္းဆိုခ်က္သည္ အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္းရွိ အက်ဥ္းသားကိစၥ သက္သက္ မဟုတ္ဘဲ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးရွိ ဥပေဒမဲ့ေလ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္ ျဖတ္ေတာက္ခံထားရသည့္ အက်ဥ္းသားအားလုံးႏွင့္ လုံး၀သက္ဆိုင္ေသာ အေျခခံအခြင့္အေရးျဖစ္ေနျခင္း၊
          ၃။  ေထာင္လက္စြဲဥပေဒပါ ေလ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္မ်ား ျဖတ္ေတာက္ရာ၌ ေလ်ာ့ရက္ရရွိသင့္ေသာ အက်ဥ္းသားအားလုံးကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကိုသာ သီးျခားကန္႔သတ္ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္း၊
          ၄။  ေထာင္လက္စြဲဥပေဒစာအုုပ္ အခန္း(၁၁)ပါ ေလ်ာ့ေပါ့ရက္ခံစားခြင့္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လည္ခံစားခြင့္ရရွိပါက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေျမာက္မ်ားစြာ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာႏိုင္ျခင္း၊
          ၅။  ေထာင္လက္စြဲဥပေဒပါေလ်ာ့ေပါ့ရက္ခံစားခြင့္ကို ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ေတာင္းဆိုရာတြင္ ေတာင္းဆိုမႈပုံသ႑ာန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအနက္မွ အစာငတ္ခံေတာင္းဆိုမႈကို ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ အသက္အႏၲရယ္အ လြန္စိုးရိမ္ရျခင္း၊
          ၆။  ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၁၆ရက္ေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အပိုဒ္(ခ)၌ ေထာင္လက္စြဲဥပေဒပါ ေလ်ာ့ေပါ့ရက္ ခံစားခြင့္ျဖစ္သည့္ သာမန္ေလ်ာ့ေပါ့ရက္ကို ခံစားခြင့္ေပးထားေၾကာင္း တရား၀င္ညြန္းဆိုေၾကညာခဲ့ျခင္း တို႔ပါ၀င္ပါသည္။
          အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေထာက္႐ႈ၍ ျပည္သူလူထုၾကီးႏွင့္တကြ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူအခြင့္အေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနေသာ အင္အားစုမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားတို႔၏ အသက္အႏၲရယ္ကို အလြန္စိုးရိမ္ေနၾကလ်က္္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားတို႔၏ တရားမွ်တေသာ ေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားမႈအား အျမန္ဆုံး ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးေျမာက္ေစရန္ ေထာက္ခံ ဆႏၵျပဳလိုက္ၾကပါသည္။ ယေန႔ အခ်ိန္လို အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး တည္ေဆာက္ေနေသာ ကာလတြင္ တရားမွ်တေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္အတြက္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူထုအက်ိဳးကို ေဆာက္ရြက္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ အသက္မဆုံးမ႐ႈံးေစသင့္ပါ၊ ျပည္သူဆႏၵကို ေလးစားျခင္းျဖင့္ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ အစိုးရမျဖစ္ေစရန္ အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ ေတာင္းဆိုခ်က္အား အျမန္ဆုံး လိုက္ေရာေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လက္မွတ္ထိုး ဆႏၵျပဳေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။
အင္းစိန္ေထာင္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အစာငတ္ခံဆႏၵျပမႈအား လက္မွတ္ေရးထိုး ေထာက္ခံျခင္း
ေပးပို႔သူ ကိုစိုင္း