ဒီမိုေ၀ယံ သုိ႔ ေပးပို႔ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ား သတင္းမ်ား ကို microsoft word ဖိုင္မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေလးစားစြာေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ေပးပုိ႔လာေသာ စာမ်ားကို အခ်ိန္မွီေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားပါမည္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ေၾကာက္တဲ့ ျပႆနာ အပိုင္း (၂)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ေၾကာက္တဲ့ ျပႆနာ အပိုင္း (၂)    
(ေဆာင္းပါးရွင္ The Peace)
ေအာက္ကေဒါက္တာလႈိင္ျမင့္ ေျပာထားတာပါ။

တိုင္းရင္းသားနိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြကလည္း အေမရိကန္ဖြဲ႔စည္းပံုကို နမူထားေျပာဆိုတတ္ႀကပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေျပာစရာေတြ ရွိလာပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြ ေရးဆြဲထားတဲ့ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူ လို႔ဆိုထားတယ္။ ျပီးေတာ့ဒီမူက အေမရိကန္မူကို နမူနာ ယူထားတယ္ ဆိုႀကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လံုး၀ႀကီး ေျပာင္းျပန္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ထပ္ျပီးေျပာပါမယ္။ တိုင္းရင္သားေတြရဲ့ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမူက လံုး၀ႀကီး ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

လံုးဝႀကီးဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ေနပါတယ္လို႔ ဆိုလိုက္တာ အေတာ္ကို ဆိုးဝါးတဲ့ ေျပာဆိုမႈျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္အထိ အေတြးအထင္ေရာက္ သြားေစႏိုင္သလဲ ဆိုတာကို ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီး ေရးသင့္ပါတယ္။ လံုးဝ ဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ ၁၀၀% ဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သြားေစပါတယ္။ ေနာက္ကြယ္က မျမင္သာတဲ့ ဆိုလိုခ်က္က အေမရိကန္ရဲ႕ ဖက္ဒရယ္မူကိုသံုးၿပီး အေမရိကန္က ေအာင္ျမင္တိုးတက္ေနေတာ့၊ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ျပည္ပေရာက္ဗမာေတြ (အမွန္ေတာ့ အတိုက္အခံအဖြဲ႕ပါ) တင္ျပတယ္ဆိုတဲ့ ဖက္ဒရယ္မူကို က်င့္သံုးရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး အစိပ္စိပ္ၿပိဳကြဲ၊ မြဲျပာက်ရေတာ့ မလို ဆိုထားျခင္း ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဘာေတြမ်ား ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေနတာလဲ အေမရိကန္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို အေသအခ်ာ ဖတ္ၿပီးၿပီလားလို႔လည္း ေမးခ်င္ပါတယ္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေခၚ (ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔ အာဏာကို ခြဲေဝ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စံနစ္) ကို အေျခခံၿပီး တည္ေထာင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အာဏာခြဲေဝပံုဟာ အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္နဲ႔ ယခုလက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ဗဟိုအစိုးရက အာဏာဟူသမွ်ကို ရယူထားတဲ့ ပံုစံနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္နယ္တိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္အေျခခံဥပေဒေတြ ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ျပည္နယ္ရဲ႕ အေျခခံဥပေဒကလည္း ျပည္ေထာင္စုႀကီးရဲ႕ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီရပါတယ္။ ဥပမာ- အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အေျခခံဥပေဒပါ Amendment VI လိုဟာမ်ိဳးဆို ထပ္တူျဖစ္ရပါမယ္။

Amendment VI

“ In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the State and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for his defence.”

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အေျခခံဥပေဒမွာ ျပည္ေထာင္စုုအစိုးရနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရမွာ သီးသန္႔ အာဏာနဲ႔ ထပ္တူသံုးစြဲခြင့္ရိွေသာအာဏာဆိုၿပီး ၂ မ်ိဳးရိွပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ႕ သီးသန္႔အာဏာ

(၁) ပိုက္ဆံထုတ္ေဝခြင့္

(၂) စစ္ေၾကညာခြင့္

(၃) စစ္တပ္ထူေထာင္ခြင့္

(၄) ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ဆက္ဆံခြင့္

(၅) ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ခြင့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခြင့္

(၆) စာပို႔တိုက္မ်ားထူေထာင္ခြင့္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္း ထုတ္ေဝခြင့္

(၇) အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာဥပေဒျပဳခြင့္

ျပည္နယ္အစိုးရ၏ သီးသန္႔အာဏာ

(၁) ေဒသတြင္းအစိုးရထူေထာင္ခြင့္

(၂) ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္၊ အမဲလိုက္ခြင့္လိုင္စင္၊ လက္ထပ္ျခင္း စသည့္ လိုင္စင္မ်ားသတ္မွတ္ခြင့္

(၃) ျပည္နယ္တြင္း ကုန္သြယ္ခြင့္

(၄) ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခြင့္

(၅) ျပည္ေထာင္စု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာထားေပးပိုင္ခြင့့္

(၆) လူထု၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုံၿခံဳေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ခြင့္

(၇)ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ သို႔မဟုတ္ အျခားျပည္နယ္မ်ားက ကန္႔သတ္ထားျခင္း မဟုတ္ေသာ အာဏာမ်ားကို သံုးစြဲခြင့္

(၈)ျပည္နယ္တြင္း အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲခြင့္ (ဥပမာ-အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္း၊ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးခြင့္ျပဳသည့္ အသက္အရြယ္ စသည္)

ထပ္တူသံုးစြဲခြင့္ရိွေသာ အာဏာမ်ား

(၁) တရား႐ံုးမ်ားတည္ေထာင္ခြင့္

(၂) အခြန္ဥပေဒျပဌာန္းခြင့္ ႏွင့္ အခြန္ေကာက္ယူခြင့္

(၃) လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ခြင့္

(၄) ဘ႑ာေငြေခ်းငွားခြင့္

(၅) တရားဥပေဒ ျပဌာန္းခြင့္ ႏွင့္ အတည္ျပဳခြင့္

(၆) ဘဏ္ႏွင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း မ်ားထူေထာင္ခြင့္

(၇) လူမႈဖူလံုေရး ႏွင့္ တိုးတက္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြ သံုးစြဲခြင့္

(၈) ပုဂၢလိကပိုင္ ပစၥည္းဥစၥာကို နစ္နာေၾကးေပး၍ ျပည္သူပိုင္ အျဖစ္ သိမ္းယူပိုင္ခြင့္

ခုလို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ဗမာေခါင္းေဆာင္ေတြ ေရးဆြဲထားတဲ့ အေျခခံ ဥပေဒက ဘာေတြကမ်ား လံုးဝမတူ၊ ဖီလာဆန္႔က်င္ ျဖစ္သြားတာလဲ။ ဘယ္အခ်က္က လံုးဝႀကီးကို ကြဲထြက္သြားတာလဲ။ အတိုက္အခံေတြ ေရးဆြဲထားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒမူၾကမ္းဟာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းကို အေျခခံၿပီးေရးထားတယ္ ဆိုတာ ဖတ္ၾကည့္တာနဲ႔တင္ သိသာပါတယ္။ မူၾကမ္းျဖစ္တဲ့ အတြက္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြ ရိွႏိုင္ပါေသးတယ္။

၂၀၀၈ နာဂစ္ ဥပေဒနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမူၾကမ္းကို ယွဥ္ၿပီး တစ္ရြက္ခ်င္း ယွဥ္ၿပီး ဖတ္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ အခြင့္အေရးေတြ ဘယ္လိုကြာတယ္ ဆိုတာ ကြက္ကြက္ ကြင္းကြင္း ျမင္လာပါလိမ့္မယ္။ ေဒါက္တာလႈိင္ျမင့္ ေဝဖန္တာေလးဖတ္ၿပီး သူေျပာတာေတြခ်ည္း အဟုတ္အမွန္ ထင္မေနသင့္ပါဘူး။ ေကာင္းမေကာင္း ဆိုတာကို စာဖတ္သူ ကိုယ္တိုင္ပဲ ဆံုးျဖတ္သင့္ပါတယ္။

ေအာက္ကေဒါက္တာလႈိင္ျမင့္ ေျပာထားတာပါ။

အဲဒီလို လူမ်ိဳးကို အေျခခံထားတာကိုက ဒီမိုကေရစီမူေတြ ဒီမိုကေရစီစံေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ လံုးလံုးႀကီးျဖစ္သြားပါျပီ။ ထပ္ေျပာပါမယ္။ လူမ်ိဳးဆိုတဲ့နာမကို ထဲ့သံုးျပီး သတ္မွတ္လိုက္ရင္ ဒီမိုကေရစီကို မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ႀကိဳက္သလို သတ္မွတ္ေပေတာ့ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ေတာ့ ဆိုတာကေတာ့ ေသခ်ာသြားျပီ။ ဘာလို႔လဲ.... ရွင္းပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီရဲ့ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ ပထမဦးဆံုးေသာ စာသားမ်ားမွာ ဆိုထားတာကိုက ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ လူမ်ိဳး/ ဘာသာ/ အသားအေရာင္/ အသက္အရြယ္/ ပညာ/ က်ား/မ ဘာညာ မခြဲျခားေစရ ဟု ဆိုထားျပီး အခုဖက္ဒရယ္ စစ္စစ္မူႀကီးမွာ အထက္လႊတ္ေတာ္ကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (ယခင္ကေတာ့ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္) ဆိုျပီး လူမ်ိဳးနဲ႔ ခြဲျခားထား မိလွ်က္သား ျဖစ္ေနလို႔ပါ ။

ဒါက ျမန္မာအတိုက္အခံေတြ ေရးထားတဲ့ ဖက္ဒရယ္မူၾကမ္းက ပုဒ္မ အခ်ိဳ႔ပါ။

အခန္း (၄)

ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

Assembly of Federal Union

(က) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

(ခ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ပုဒ္မ (၆၀) ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းမႈ
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (Chamber of Nationalities)ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (Chamber of People’s Representatives) တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည္။

လို႔ေဖာ္ျပထားတာကို ဘယ္လို ေကာက္ခ်က္ခ်ၿပီးေတာ့၊ ဘယ္လို ဘာသာျပန္ၿပီးေတာ့ လူမ်ိဳးနဲ႔ ခြဲျခားထားတဲ့ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္ ဆိုၿပီး စြပ္စြဲပစ္လိုက္တာလဲ။ မွားယြင္းတဲ့ စြပ္စြဲမႈ ျဖစ္ပါတယ္။

 ေနာက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ပါ။ ေဒါက္တာလႈိင္ျမင့္ ေျပာတာက

ဒီမိုကေရစီရဲ့ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ ပထမဦးဆံုးေသာ စာသားမ်ားမွာ ဆိုထားတာကိုက ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ လူမ်ိဳး/ ဘာသာ/ အသားအေရာင္/ အသက္အရြယ္/ ပညာ/ က်ား/မ ဘာညာ မခြဲျခားေစရ”ေျပာထားပါတယ္။

မျပည့္စံုပါဘူး။ ခ်ိဳ႕ယြင္းေနပါတယ္။ ခ်ိဳ႕ယြင္းေတာ့ ဆိုလိုခ်က္ မွားယြင္းသြားပါတယ္။ မွားယြင္းတဲ့ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေၾကာင့္ မွားယြင္းတဲ့ အဓိပၸယ္ေကာက္ယူမႈ၊ အယူအဆမွားမႈ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေဒါက္တာလိႈင္ျမင့္ကို ေလးစားတဲ့ လူေတြ ရိွပါတယ္။ ေလးစားတာေၾကာင့္ အယူအဆ အမွားကို ေဝဖန္မေနေတာ့ဘဲ အမွန္ဘဲလို႔ မ်က္စိမွိတ္ယံုၾကည္သြားတတ္ပါတယ္။ အမွားကို အမွန္ထင္တာဟာ သိပ္အႏၱရာယ္ႀကီးလို႔ ရွင္းလင္းသင့္တယ္ ထင္လို႔ ဒီစာကို ေရးတာပါ။ ေဒါက္တာလႈိင္ျမင့္ကို တိုက္ခိုက္ေရးတာ ေနျခင္းမဟုတ္ပါဘူး။

ဘယ္က အခ်က္ကို ေကာက္ေရးၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီလို႔ သတ္မွတ္လိုက္တာလဲ ဆိုတာေမးခြန္းထုတ္စရာပါ။ သူတင္ျပထားတဲ့ စာေၾကာင္းကလည္း အဆံုးမဲ႔ ေနတဲ့ စာေၾကာင္းပါ။ "ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ လူမ်ိဳး/ ဘာသာ/ အသားအေရာင္/ အသက္အရြယ္/ ပညာ/ က်ား/မ ဘာညာ မခြဲျခားေစရ။" ဆိုတာႀကီးက ေသခ်ာ ဖတ္ၾကည့္ေလ အဓိပၸါယ္ကင္းမဲ့ေလပါပဲ။ ျဖစ္ရမွာက "ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ လူမ်ိဳး/ ဘာသာ/ အသားအေရာင္/ အသက္အရြယ္/ ပညာ/ က်ား/မ ဘာညာ မခြဲျခားမႈမရိွေစဘဲ အခြင့္အေရး တန္းတူခံစားခြင့္ ရိွသည္။" ဆိုတာမ်ိဳးျဖစ္ရပါမယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာႀကီး ရိွသည္ ျဖစ္ေစ မရိွသည္ ျဖစ္ေစ "လူမ်ိဳး/ ဘာသာ/ အသားအေရာင္/ အသက္အရြယ္/ ပညာ/ က်ား/မ" ဆိုတာ "မခြဲဘဲနဲ႔ သဘာဝ တရားအရကို ကြဲေနၿပီးသားပါ။" အဲလိုကြဲေနေပမယ့္ မည္သူ႔ကိုမဆို အခြင့္အေရး တန္းတူညီမွ် ခံစားေစတဲ့ စနစ္က ဒီမိုကေရစီ စနစ္ပါ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ လူမ်ိဳးေၾကာင့္၊ ဘာသာေၾကာင့္၊ အသားအေရာင္ေၾကာင့္၊ အသက္အရြယ္ေၾကာင့္၊ ပညာေၾကာင့္၊ က်ား/မ ေၾကာင့္ အခြင့္အေရး တန္းတူမေပးပဲ ႏွိမ္ထားခြင့္ မရိွဘူးလို႔ ဆိုလိုတာပါ။

ေနာက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီကို ဘယ္ႏွစ္ခ်က္နဲ႔ သတ္မွတ္ထားတာပါလဲ။ ဘယ္အခ်က္၊ ဘယ္အခ်က္ ပါရင္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီလို႔ ေျပာရမွာလဲ။

အဂၤလိပ္လို တိုက္႐ိုက္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားတာက ဒီလိုပါ။

"Democracy is a form of government in which all people have an equal say in the decisions that affect their lives. Ideally, this includes equal (and more or less direct) participation in the proposal, development and passage of legislation into law. It can also encompass social, economic and cultural conditions that enable the free and equal practice of political self-determination."

"ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ ျပည္သူတို႔က မိမိတို႕၏လူေနမႈဘဝကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ပါဝင္ခြင့္ႏွင့္ တန္းတူထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆိုခြင့္ ေပးထားေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒ ျပဌာန္းရာတြင္လည္း တန္းတူပါဝင္ခြင့္ ရိွသည္။ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ တို႔ကိုလည္း လြတ္လပ္စြာ၊ တန္းတူညီမွ် ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါဝင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ရိွသည္။"

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ "Democracy Government" ကို "ျပည္သူ႔အလိုက်အစိုးရ" လို႔ ဘာသာျပန္သင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီကို ျမန္မာေတြ ဘယ္ေတာ့မွ ဘာသာျပန္ဖို႔ မႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါဘူး။ ဘာသာျပန္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး နားမလည္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေက်းလက္ေဒသ ေတာႀကိဳ၊ ေတာၾကားပါ မက်န္ နားလည္ေအာင္ဆိုရင္။ နားဝင္လြယ္မယ့္၊ ထင္းခနဲ ျမင္ေစမယ့္ ေဝါဟာရနဲ႕ ဘာသာျပန္သင့္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔အလိုက်အစိုးရလို႔ ဘာသာျပန္ရင္ အဆင္ေျပသလိုရိွပါတယ္။ ခုထိ ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားစုဟာ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ လံုးလံုးႀကီးလား၊ ျပားျပားႀကီးလား မသိပါဘူး။ ဘာေတြ ပါမွန္းလည္း မသိဘူး။ ဘာေတြ ရမယ္ မွန္းလည္း မသိပါဘူး။ သူမ်ားေအာ္လို႔တာ ေအာ္ေနရတာပါ။ “ဒီမိုကေရစီအစိုးရ” ဆိုတာ “ျပည္သူ႔အလိုက်အစိုးရ” ပါပဲ။ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် အုပ္ခ်ဳပ္တယ္ဆိုတာ ျပည္သူ႔အလိုက် အုပ္ခ်ဳပ္ရတာပါပဲ။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ ..

The Peace