ဒီမိုေ၀ယံ သုိ႔ ေပးပို႔ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ား သတင္းမ်ား ကို microsoft word ဖိုင္မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေလးစားစြာေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ေပးပုိ႔လာေသာ စာမ်ားကို အခ်ိန္မွီေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားပါမည္။

ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃ မဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံသို႔ အိတ္ဖြင့္ ေလွ်ာက္ထားလႊာ(၂) ေဆာင္းပါးရွင္ ဘိကၡဳဇိနပုတၱ(ရန္ကုန္)

ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃ မဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံသို႔ အိတ္ဖြင့္ ေလွ်ာက္ထားလႊာ(၂)
 ေဆာင္းပါးရွင္ ဘိကၡဳဇိနပုတၱ(ရန္ကုန္)

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားဘုရား-

မဇၥ်ိမသတင္းဌာနက
“ေရႊည၀ါဆရာေတာ္မွာ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္မွ စ၍ ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ေန႔အထိ တရား မေဟာရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္း သံဃမဟာနာ ယကအဖြဲ႕က ပိတ္ပင္ထားသည္” http://www.mizzimaburmese.com/news/inside-burma/8763-2011-12-15-09-06-14.html ဟု ဆိုရာ ထိုသတင္း မွန္ကန္ပါက ရန္ကုန္တိုင္း သံဃနာယကအဖြဲ႔သည္ မိမိလုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိေသာ၊ သံ/စည္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း စသည္တို႔က လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးမထားေသာ အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ရာ ေရာက္ေနပါသည္ဘုရား။

သံဃနာယကလက္စြဲ၊ အခန္း(၁၀) အပိုဒ္-၁၉၈၌ “ဓမၼကထိကႏွင့္ အလႉခံပုဂၢိဳလ္ မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္သံဃနာယကအဖြဲ႔က ခြင့္ျပဳျခင္း/တားျမစ္ျခင္း ျပဳႏိုင္သည္” ဟု ဆိုထားသျဖင့္ တရားေဟာရန္ တားျမစ္ျခင္းကို တိုင္းသံဃနာယက အဖြဲ႔က မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္သံဃနာယက အဖြဲ႔ကသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္ဘုရား။ ယင္းသို႔ ၿမိဳ႕နယ္သံဃနာယကအဖြဲ႔က လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း- တပည့္ေတာ္ အထက္တြင္ ေလွ်ာက္ထားခ့ဲသလို ႏိုင္ငံေတာ္က ထုတ္ျပန္ထားေသာ အဓမၼ၀ါဒမ်ားကို ျဖန္ျဖဴးေနျခင္း ဟုတ္/မဟုတ္ စိစစ္ရန္ႏွင့္ အဓမၼ၀ါဒမ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေနျခင္း ျဖစ္ပါက တားျမစ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။

ယခုအခါ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္အား သံဃနာယကအဖြဲ႕မ်ားက တရားေဟာခြင့္ တစ္ႏွစ္ပိတ္သည္ဟု ဆိုရာ၌ ယင္းသို႔ ပိတ္ရန္ သံ/စည္းလုပ္ထုံး လုပ္နည္း စသည္တို႔က ခြင့္ျပဳထားခ်က္ အလ်ဥ္းပင္ မရွိပါဘုရား။ ဆိုလိုသည္မွာ-အဓမၼ၀ါဒျဖစ္လွ်င္ လုံး၀ တားျမစ္ႏိုင္ၿပီး၊ အဓမၼ၀ါဒ မဟုတ္လွ်င္ ခြင့္ျပဳရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။ ယခုလို တစ္ႏွစ္ပိတ္ျခင္း၊ ႏွစ္ႏွစ္ပိတ္ျခင္း ဆိုတာမ်ိဳးကို လုံး၀ မလုပ္ႏိုင္ပါဘုရား။ လုပ္လို႔လည္း မရပါဘုရား။

ဟုတ္/မဟုတ္၊ မွန္/မမွန္ အတိအက် မသိရေသာ္လည္း အင္တာနက္သတင္းမ်ား၌ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္အျပင္ ဒယ္အိုးဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ စေသာ ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္မ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ သံဃနာယကအဖြဲ႔မ်ားက တရားပြဲကို ကာလ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ပိတ္သည္-ဆိုတာမ်ိဳးကို ေတြ႕ရွိေနရပါသည္ဘုရား။ အမွန္တကယ္ အားျဖင့္ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ပိုင္ခြင့္ မရွိပါဘုရား။ ထိုက့ဲသို႔ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကေသာ သက္ဆိုင္ရာ သံဃနာယက အဖြဲ႕မ်ားအားလုံးသည္ သံ/စည္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ အခန္း (၂၀)၊ အပိုဒ္ ၁၅၄-အရ တာ၀န္ထက္ေက်ာ္လြန္၍ ေဆာင္ရြက္ရာ ေရာက္ေနသျဖင့္ ယင္းအခန္း အပိုဒ္ ၁၅၅-အရ တစ္ဖြဲ႔လုံးကို ဖ်က္သိမ္းပစ္သည့္အထိ အေရးယူရပါမည္ ဘုရား။

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားဘုရား-
ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ား၏ ၄၇-ပါးစုံညီ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္၌ “ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သာဓုေက်ာင္းတိုက္မွ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟ၏ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ုံး၌ တရားေဟာၾကားျခင္း ကိစၥ တင္ျပလာျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍” ဟု ဆိုထားရာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ေရႊည၀ါဆရာေတာ္အား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၃-ရပ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ တင္ျပလာေသာ သံဃနာယကအဖြဲ႔သည္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးသံဃနာယကအဖြဲ႕ ျဖစ္မည္လား၊ သို႔မဟုတ္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခုက ၿမိဳ႕နယ္သံဃနာယကအဖြဲ႕ ျဖစ္မည္လား တပည့္ေတာ္ မေ၀ခြဲႏိုင္ပါဘုရား။ သို႔ရာတြင္ မည္သည့္ ေအာက္အဆင့္ သံဃအဖြဲ႕အစည္းက တင္ျပလာသည္ ျဖစ္ပါေစ၊ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ ထိုတင္ျပခ်က္၏ မူလဇာစ္ျမစ္ အထိ လုိက္ၿပီး စူးစမ္းေလ့လာဖို႔ေတာ့ လုိပါမည္ဘုရား။ ထိုသို႔ စူးစမ္းေလ့လာမွသာ ေအာက္ေျခ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တင္ျပခ်က္သည္ မိမိတို႔ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းက ျပ႒ာန္းထားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ တင္ျပျခင္းေလာ၊ သို႔မဟုတ္၊ အဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အလိုအႀကိဳက္ကို လိုက္ၿပီး တင္ျပျခင္းေလာ ဆိုသည္ကို ကြဲျပားစြာ သိႏိုင္ပါမည္ ဘုရား။

ယခု ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ကိစၥကို ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ား ကိုင္တြယ္ပုံမွာ မူလဇာစ္ျမစ္အထိ လိုက္ၿပီး စူးစမ္းေလ့လာမႈ မျပဳၾကေတာ့ဘဲ ေအာက္အဆင့္ သံဃအဖြဲ႕အစည္းက သက္ဆိုင္ရာေဒသ အာဏာပိုင္မ်ား အႀကိဳက္လိုက္ၿပီး တင္ျပလာသည္ကိုပင္ အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္ေပးလိုက္ၾကသည့္ အသြင္မ်ိဳးရွိေန၍ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အားလုံးသည္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းက ျပ႒ာန္းထားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ၾကည့္ပါက “အရင္းလဲေတာ့ အဖ်ားထင္းျဖစ္” ဆိုသည့္ကိန္းကို ဆိုက္ေရာက္ သြားပါသည္ဘုရား။

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားဘုရား-
ေရႊည၀ါဆရာေတာ္သည္ မႏၲေလးအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ုံး၌ တရားေဟာျခင္းအတြက္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ားက ေရႊည၀ါဆရာေတာ္အေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၃-ရပ္ခ်မွတ္လိုက္ရာတြင္ တပည့္ေတာ္အေနျဖင့္ အာဏာပိုင္ဆိုသူမ်ား၏ ပေယာဂေၾကာင့္သာ ျဖစ္ရမည္ဟု တစ္ထစ္ခ် ယုံၾကည္ပါသည္ဘုရား။ ထိုသို႔ ယုံၾကည္သည္မွာ အေၾကာင္းမ့ဲ မဟုတ္ပါဘုရား။ တပည့္ေတာ္ကို ကိုယ္ေတြ႔ကို ေလွ်ာက္ထားလိုပါသည္ ဘုရား။

ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ ႀကံဖြံ႔ပါတီ၀င္ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ား သာေရးနာေရး ကိစၥျဖစ္၍ လာပင့္လွ်င္လည္း လုိက္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ား သာေရး နာေရး ကိစၥ႐ွိ၍ လာပင့္လွ်င္လည္း လုိက္ပါသည္ဘုရား။ ထုိသို႔ လိုက္ရာတြင္ ႀကံဖြံ႔ပါတီ၀င္ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားအိမ္သို႔ လိုက္ရာ၌ ဘာထူးျခားခ်က္မွ မ႐ွိေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားအိမ္သို႔ လိုက္သြားမိလွ်င္မူ တပည့္ေတာ္အတြက္ ထူးျခားပါသည္ဘုရား။

ထိုထူးျခားခ်က္မွာ တပည္ေတာ္၏ ဘြဲ႔၊ ေက်ာင္းတို္က္အမည္၊ ထိုအိမ္ႏွင့္ဘယ္လို ပတ္သက္သည္၊ တပည့္ေတာ္ ေနာက္ေၾကာင္း ရာဇ၀င္ဘယ္လို-ဆိုတာမ်ိဳးေတြကို သက္ဆိုင္ရာ အထက္အာဏာပိုင္မ်ား ဆိုသူမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ တင္ျပေပးရေၾကာင္း ေအာက္ေျခအာဏာပိုင္ဆိုသူမ်ားက ေျပာျပ၍ သိရပါသည္ဘုရား။ အခ်ိဳ႕ဆရာေတာ္မ်ားဆိုလွ်င္ “ေနာက္အဲဒီအိမ္မၾကြပါႏွင့္” ဟု အတိအလင္း ဖိအားေပးတာမ်ိဳးကိုပင္ ခံၾကရပါသည္ဘုရားဤအေျခအေနမ်ားမွာ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ႐ွိေနပါေသးသည္ဘုရား။ ဘာမွ် မေျပာင္းလဲေသးပါဘုရား။ တပည့္ေတာ္မ်ားမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အားလုံးတို႔၏ အကိုးကြယ္ အပူေဇာ္ကို ခံယူၾကသည့္ ဘုရားသားေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾက၍ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အားလုံးအေပၚမွာ တူမွ်ေသာ ေမတၱာဓာတ္ကိုသာ ထားသင့္ပါသည္ဘုရား။

အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာရေနသူတို႔၏ အာဏာရိပ္ကို တကယ္အရိပ္ႀကီး တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ထင္ၿပီး ဓမၼ၀ိနယစည္းကို မ်က္ကြယ္ မျပဳသင့္ပါဘုရား။ ဘုရားတပည့္ေတာ္ နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား ပါမည္ဘုရား။ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ားက ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟအေပၚ ခ်မွတ္လိုက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဓမၼ၀ိနယႏွင့္ ညီ/မညီ၊ ဂိုဏ္းေပါင္းစုံသံဃာ့ အစည္းအေ၀းႀကီးက ထုတ္ျပန္ထားေသာ သံ/စည္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္း စသည္တို႔ႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မႈ ႐ွိ/မ႐ွိ အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ သုံးသပ္ေပးေတာ္မူၾကပါရန္ ႐ိုေသေလးစားစြာ ေလွ်ာက္ထား အပ္ပါသည္ဘုရား။

ဘိကၡဳဇိနပုတၱ(ရန္ကုန္)