ဒီမိုေ၀ယံ သုိ႔ ေပးပို႔ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ား သတင္းမ်ား ကို microsoft word ဖိုင္မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေလးစားစြာေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ေပးပုိ႔လာေသာ စာမ်ားကို အခ်ိန္မွီေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားပါမည္။

ေဇာတိက ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းမွ အလုပ္သမားမ်ားမွ တနသာၤရီတိုင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ထံေပးစာ..

ေဇာတိက သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း သြယ္တန္းေရး စီမံကိန္း ျမင္ကြင္းတခု...
၀န္ႀကီးခ်ဴပ္
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး
တနသၤာရီတိုင္း

အေၾကာင္းအရာ။ ။ ေဇာတိက သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း သြယ္တန္းေရး စီမံကိန္းလုပ္သားမ်ား၏ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ညိႈႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးပါရန္ တင္ျပျခင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေရျဖဴၿမိဴ႕နယ္၊ ကန္ေဘာက္ေဒသ PTTEPI မွ ေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္  ေဖာ္ေနေသာ ေဇာတိက သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္း စီမံကိန္းတြင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းတြင္ CPPB မွ ကန္ထရိုက္အျဖစ္ရရွိထားၿပီး အလုပ္သမား ရွာေဖြ ခန္႔ထားေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ AGS (Asia Guiding Star Co.ltd) မွ တဆင့္ခံ ကန္ထရိုက္အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ AGS မွ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္သားေရးရာ ကိစၥမ်ား တာ၀န္ယူမႈတြင္ လုပ္ခလစာနည္းပါးလြန္းျခင္း၊ အျခားခံစားခြင့္မ်ား မရျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းရိုင္းျပစြာ အမိန္႔ေပးခိုင္းေစျခင္း တို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔လုပ္သားမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ကန္ေဘာက္ေဒသရွိ အျခားစီမံကိန္းမွ ကုမၸဏီလုပ္သားမ်ားထက္ အဆမတန္နည္းပါးေသာ လုပ္အားျဖစ္သည့္ တစ္ေန႔ (၄၀၀၀) က်ပ္္ႏႈန္းျဖင့္သာရရွိျခင္း၊ လုပ္သားမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ကင္း ၀တ္စံုမ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ အသံုးအေဆာင္မ်ား လံုေလာက္ေအာင္ မေပးျခင္း၊ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း ေခတၲခဏမွ်ပင္ နားခ်ိန္ မေပးျခင္း၊ အသြားအျပန္ ႀကိဴပို႔ကားစီစဥ္ေပးရာတြင္ အဆင္မေျပျခင္း၊ လုပ္သားလိုအပ္မႈ ဦးေရအား ႀကိဴတင္အသိ မေပးပဲ လုပ္ငန္းခြင္ေရာက္ၿပီးမွ ဦးေရဆံုးျဖတ္ကာ မလုိသူမ်ားကို ျပန္လႊတ္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေသာက္သံုးေရမရရွိျခင္း စေသာ အခက္အခဲမ်ားအား ခံစားေနရပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဆူပူေအာ္ေငါက္ကာခိုင္းေစျခင္း၊ ေျခေထာက္ျဖင့္ ညႊန္ျပျခင္းစသည့္ ရိုင္းျပေသာ အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံခိုင္းေစ ပါသည္။

AGS Co.ltd မွ လုပ္သားေခၚယူရာစာတြင္ အႏၲရယ္ကင္း၀တ္စံု ပံ့ပိုးေပးမည္၊ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေပးမည္ဟု ကတိက၀တ္မ်ားရွိေသာ္လည္း ျပည့္စံုေသာ အႏၱရယ္ကင္း၀တ္စံုမ်ားအပါအ၀င္ အျခား ျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္ မ်က္မွန္၊ ဖိနပ္၊ ေသာက္ေရ စေသာကိစၥမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းမရွိပါ။ အခ်ိန္ပို လုပ္အားခကိုလည္း ပံုမွန္ေန႔စားႏႈန္းထား အတိုင္းသာျဖစ္ၿပီး အျခားကုမၸဏီမ်ား ေပးရိုးေပးစဥ္ျဖစ္ေသာ ထပ္ေဆာင္းေပးျခင္းမရွိပါ။ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို မလိုက္နာပဲ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအား ေခၚယူခန္႔ထားျခင္းမ်ား လည္း ႀကံဳေတြ႔ေနရ ပါသည္။ 

ကန္ေဘာာက္ေဒသရွိ ယခုစီမံကိန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတူ အျခားကုမၸဏီႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ TOTAL ႏွင့္ PETRONAS ကုမၸဏီမ်ား တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္သားမ်ားမွာ လုပ္ခေန႔စား အနိမ့္ဆံုး ၁၀၄၀၀ က်ပ္ခန္႔ (၁၃ ေဒၚလာ) ရရွိၿပီး အႏၲရာယ္ ကင္း၀တ္စံု (၆) လတစ္ႀကိမ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္တက် ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ အႀကိဳအပို႔ ကားအစီအစဥ္ႏွင့္ အျခားခံစားခြင့္မ်ား ရရွိခံစားရပါသည္။ အလုပ္ခြင့္၊ က်န္းမာေရးခြင့္၊ ေရွာင္တခင္ခြင့္မ်ားလည္း ရရွိခံစားႏိုင္ပါသည္။ 

ကန္ေဘာက္ေဒသတြင္ အေျခခံကုန္ေစ်းႏႈန္းမွာ အျခားေဒသမ်ားထက္ႀကီးျမင့္ျခင္း ( မီတာခ တစ္ယူနစ္ ၆၅၀ က်ပ္၊ေရတစ္ပီပါ ၁၀၀၀ က်ပ္) ကန္ေဘာက္အနီးအနားရြာမ်ားမွ လုပ္သားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္သို႔လာရန္ ႀကိဳပို႔ကား မရွိေသာေၾကာင့္ ခရီးစရိတ္ကုန္က်မႈတို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိလုပ္ခလစာမွာ လံုေလာက္ျခင္းမရွိပါ။ လုပ္ခလစာႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ိဳးမရွိပဲ ေတာင္းဆိုသူမ်ားအား အလုပ္နားေစျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း တို႔ျဖင့္သာ တံု႕ျပန္လွ်က္ရွိပါသည္။

က်ေနာ္တို႔ လုပ္သားမ်ားမွ ေတာင္းဆိုထားေသာ အခ်က္မ်ားမွာ
- အျခားကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႔ အမ်ားတန္းတူ လစာရရွိရန္
- ခြင့္ရက္၊ လုပ္ငန္းခြင္လံုၿခံဳေရး၀တ္စံု၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေသာက္သံုးေရရွိေရး
- ႀကိဳပို႔ကားအစီအစဥ္၊
- ေနာက္တစ္ေန႔အတြက္လိုအပ္ေသာ လုပ္သားဦးေရအား ႀကိဳတင္အသိေပးရန္
- ၾကမ္းတမ္းေစာ္ကားေသာ အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ လုပ္သားမ်ားအား မဆက္ဆံရန္
- အလုပ္သမားခံစားခြင့္ႏွင့္ အျခားအေထြေထြခံစားခြင့္မ်ားရရွိရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

မိမိတို႔ေဒသခံ အလုပ္သမားမ်ားမွာ မိမိတို႔ေဒသတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံ၏ ၀င္ေငြရရွိေရးကို အဓိက ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ပင္ လုပ္သားအျဖစ္၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ အသက္ေမြးရန္ မလြယ္ကူပဲ ခက္ခဲေသာ အေနအထားျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ လုပ္သားမ်ားအေပၚ မွီခိုေနရေသာ မိသားစုမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး အတြက္လည္း ပူပန္ေနရပါသည္။ အမ်ားတန္းတူလုပ္ခလစာ၊ အခြင့္အေရးႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ားလည္း မိမိတို႔ေဒသခံ လုပ္သားမ်ား အေနျဖင့္ ရရွိခံစားလိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔၏ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္အားတင္ျပၿပီးလိုအပ္သလို ညႈိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါ ရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ေတာင္းခံအပ္ပါသည္။

နစ္နာသူ အလုပ္သမားမ်ား၏ လက္မွတ္မ်ားကိုလည္း ပူးတြဲပါအတိုင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။


မိတၲဴကို

- တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕
- စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးဌာန ( တနသၤာရီတိုင္ေဒသႀကီး)
- အလုပ္သမားေရးရာဦးစီးဌာန
- ေရျဖဴျမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
- Asia Guiding Star Co.ltd
- PTTEP
- International Labor Organization
- ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
- လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား
- သတင္းမီဒီယာမ်ား

မိတ္ေဆြမ်ား ေမးၿမန္းႏိုင္သည္႔ သတင္းအရင္းအၿမစ္မ်ားမွာ

ဦးခင္စိုး(ေဒသခံအလုပ္သမားအေရး စိတ္ပါ၀င္စားသူ )              -  ၀၉-၄၉ ၃၄၃၃၀၁
ကိုစိုးကို ( အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ )                                    -  ၀၉-၄၉၂၄၇၅၉၅
ကိုႏိုင္လင္းထြန္း (Asia Guiding Star မွ အလုပ္သမားတာ၀န္ခံ) - ၀၉- ၄၉၈၆၅၀၂၂