ဒီမိုေ၀ယံ သုိ႔ ေပးပို႔ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ား သတင္းမ်ား ကို microsoft word ဖိုင္မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေလးစားစြာေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ေပးပုိ႔လာေသာ စာမ်ားကို အခ်ိန္မွီေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားပါမည္။

ျမန္မာမီးရထား၊ တိုင္း(၇) ရန္ကုန္ရွိ စီးပြား သက္သာဆိုင္ တာ၀န္ခံ ဗိုလ္မွဴးေဟာင္း ဦးစိုးမိုးေအာင္၏ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈအား အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ေပးပါရန္ တိုင္ၾကားျခင္း

ျမန္မာ့မီးရထားပိုင္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးအနီးရွိ သက္သာဆိုင္ခန္းမ်ား

နိုင္ငံေတာ္မွ ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္အား အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ကာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈအား အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ေပးပါရန္ တိုင္ၾကားျခင္း။

ျမန္မာမီးရထား၊ တိုင္း(၇) ရန္ကုန္ရွိ စီးပြား သက္သာဆိုင္ တာ၀န္ခံ ဗိုလ္မွဴးေဟာင္း ဦးစိုးမိုးေအာင္ မန္ေနဂ်ာ (စီးပြားေရး/တိုင္း)သည္ သက္သာဆိုင္(၁၅၀၀)ဆိုင္အား ဦးစီးကာ လစာေငြေကာက္ခံျခင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မသမာမႈ၊ လဘ္ေပးလဘ္ယူ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားျဖင့္ ေအာက္ေဖၚျပပါ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေနပါ၍ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ တိုင္ၾကားပါသည္။
၁။ ဦးစိုးမိုးေအာင္သည္ သက္သာဆိုင္ (၁၅၀၀)ဆိုင္မ်ားအား စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္(၅)က်ပ္ တန္စာခ်ဳပ္မႈရင္း(၅)ရြက္ပါ တစ္စံုႏွင့္ မိတၱဴ(၅)ရြက္ပါ(၂)စံုေပါင္း (၁၅)ရြက္အတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခမ်ားအား က်သင့္ေငြထက္ အဆမတန္ တိုးျမွင့္ေကာက္ခံကာ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ (၅)က်ပ္တန္ စာခ်ဳပ္မူရင္း(၁) ရြက္အား ျပင္ပေစ်းျဖင့္ ၀ယ္ယူပါက(၁၄၀)က်ပ္ျဖစ္ၿပီး၊ မိတၱဴ(၁)ရြက္ ျပန္လည္ကူးယူပါက (၁၄)က်ပ္ျဖစ္ရာ မူရင္း(၅)ရြက္ႏွင့္ မိတၱဴ(၁၀) ရြက္အတြက္ ကုန္က်ေငြေပါင္းသည္ (၈၄၀) က်ပ္သာ က်သင့္ပါသည္။

၎ရံုးစက္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ အတြက္( ၈၄၀)က်ပ္ ေအာက္ေလွ်ာ့ ေကာက္ခံရမည့္အစား ဆိုင္တစ္ဆိုင္လွ်င္(၅၀၀၀) က်ပ္ႏႈန္းျဖင့့္ ဆိုင္ေပါင္း(၁၅၀၀)ဆိုင္ အတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ခုႏွစ္ဆယ့္ငါးသိန္း (၇၅၀၀၀၀၀ိ/-) ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းသည္ ေကာက္ခံရယူသင့္ေငြထက္ က်ပ္သိန္းေျခာက္ဆယ္က်ပ္ (၆၀၀၀၀၀၀ိ/-)ေက်ာ္ မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ သက္သာဆိုင္(၁၅၀၀)ဆိုင္မွ တစ္လလွ်င္(၅၀၀၀၀ိ/-)အထိတရား၀င္ ေဘာင္ခ်ာျဖင့္ ေပးသြင္းရပါသည္။

တရားမ၀င္ စာရင္းမရွိေသာ က်ဴးေက်ာ္ဆိုင္ခန္း(၅၀၀) ဆိုင္ခန္းအား ၎က ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ တပည့္(လူယံု)မ်ားႏွင့္ ေငြေကာက္ခံမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ တရားမ၀င္ ဆိုင္ခန္းမ်ားမွ တစ္လလွ်င္(၂၀၀၀၀ိ/-) က်ပ္မွ(၅၀၀၀၀ိ/-)ထိ ေပးရသည့္ ဆိုင္ခန္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

၂။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းႏွင့္ သက္တမ္းတိုးအတြက္ လစာႏႈန္းမ်ား ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ၎ႏွင့္ရင္းႏွီး ပတ္သက္သူမ်ား၊ လဘ္ေပးလဘ္ယူ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ ၎၏ ဇာတိၿမိဳ႔ျဖစ္ေသာ သထံုၿမိဳ႔၊ ဘင္လႈိင္ ရပ္ကြက္၊ အာစိဏၰာရာမ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္ တြင္ ဓမၼမၪၨဴႏွစ္ထပ္ ေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေရး အလွဴေငြထည့္၀င္ သူမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေပးျခင္း၊ လစာႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ေပးျခင္းမ်ားျပဳခဲ့ၿပီး က်န္ဆိုင္မ်ားအား စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ ဆိုေပးဘဲ ဆိုင္းငံ့ထားျခင္း၊ အဆမတန္လစာႏႈန္းမ်ား တိုးျမွင့္ေကာက္ခံျခင္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

၃။ဦးစိုးမိုးေအာင္သည္ သက္သာဆိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျမန္မာ့မီးရထား၊ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (ေအာက္ျမန္မာျပည္) ရန္ကုန္ ျမန္မာ့မီးရထားရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးရံုးမ်ားမွ ဆိုင္ခန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာမ်ားေပၚတြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳေရးသားေသာ လူႀကီးမ်ားအား နိုင္ငံေတာ္မွ လစာေပးထားသားလွ်က္ႏွင့္ အပိုလုပ္စားသူမ်ား စသည့္လိုသလို အနက္အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူ ႏိုင္ေသာ ေ၀ါဟာရ အသံုးအႏႈံးမ်ားျဖင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေရွ႕တြင္ မၾကာခဏ ညဥ္းတြား ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုေလ့ရွိသည့္ အျပင္ ၎ေအာက္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ရံုး၀န္ထမ္းမ်ားအား လမ္းစရိတ္မေပးဘဲ ညအခ်ိန္ထိ အတင္းအဓမၼ အမိန္႔ေပးေစခိုင္းျခင္းႏွင့္ ရံုးလုပ္ငန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း တားျမစ္ပိတ္ပင္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳေနပါသည္။

ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာ့မီးရထား၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဦးစိုးမိုးေအာင္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္အား အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ကာ က်ပ္သိန္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ (၆၀၀၀၀၀၀ိ/-) လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း၊ ေက်ာသားရင္သားခြဲျခားျခင္း၊ ႏိုင္လိုမင္းထက္ျပဳမူျခင္းႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ယံုၾကည္္မႈကင္းမဲ့ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမ်ားအား အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ တိုင္ၾကားအပ္ပါသည္။