ဒီမိုေ၀ယံ သုိ႔ ေပးပို႔ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ား သတင္းမ်ား ကို microsoft word ဖိုင္မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေလးစားစြာေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ေပးပုိ႔လာေသာ စာမ်ားကို အခ်ိန္မွီေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားပါမည္။

မူစယ္ၿမိဳ႔ ေတာင္ရပ္ကြက္ရိွ အက်င့္ပ်က္ ျခစားေနသည့္ အမက (၃) ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအား အေရးယူေပးပါရန္

မူစယ္ၿမိဳ႔ ေတာင္ရပ္ကြက္ရိွ အက်င့္ပ်က္ျခစားေနသည့္ အမက (၃) ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအား အေရးယူေပးပါရန္

သို ့
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ အမွတ္ (၂) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန (အထက္ျမန္မာျပည္)
ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး (စီမံ/စစ္ေဆးေရး) (ရွမ္းျပည္နယ္ - ေျမာက္ပိုင္း)၊ လားရိႈး
ဦးမိုးဟိန္း၊ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ မူဆယ္ခရိုင္
ေဒၚမာၾကဴမင္း၊ ခရိုင္ပညာေရးမွဴး၊ မူဆယ္ခရိုင္
ဦးျမဟန္၊ ၿမိဳ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ မူဆယ္ခရိုင္

အမက (၃) ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေအာင္စိုး

            ကြၽန္ေတာ္၊ ကြၽန္မတို႔ သွ်မ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) မူစယ္ၿမိဳ႔ ေတာင္ရပ္ကြက္မွာရိွေသာ အမွတ္ (၃) အေျခခံပညာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေအာင္စိုး သည္ ၂ဝ၁၂ - ၂ဝ၁၃ ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးကာလတြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ အတြက္ အလွဴေငြဟုေျပာဆိုကာ ေအာက္ပါအတိုင္း မထည့္မေနရ ေပးေဆာင္ေနရေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။

(၁) ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို တစ္ေစာင္လွ်င္ အလွဴေငြ တစ္ေထာင့္ငါးရာက်ပ္ (၁၅ဝဝ/က်ပ္) ေတာင္းခံျခင္း၊
(၂) ေက်ာင္းဝတ္စံုတြင္ တပ္ဆင္ရမည့္ ပညာေရးအမွတ္တံဆိပ္မ်ားကိုႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ မဝယ္မေနရေရာင္းခ်ေနျခင္း၊
(၃) ေက်ာင္းေျပာင္းလက္မွတ္ရရိွလိုသူ တစ္ဦးလွ်င္ တစ္ေသာင္းက်ပ္ (၁ဝဝဝဝ/က်ပ္) စီအလွဴေငြ ေကာက္ခံျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

            အဆိုပါ အမွတ္ (၃) အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေအာင္စိုး ကိုယ္တိုင္ အလွဴေငြဟု အေၾကာင္းျပကာ ေကာက္ခံ ေတာင္းယူ ေရာင္းခ်ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ကိုယ္က်ိဴးအတြက္သာ ရယူေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရပါသည္။

(က) ၂ဝ၁၂ - ၂ဝ၁၃ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး သီတင္းပတ္အျဖစ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေမလ ၂၅ ရက္ မွ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ သတ္မွတ္ခ့ဲပါသည္။
(ခ) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ လမ္းၫႊန္မိန္႔ၾကားခ်က္အရ မသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရးစနစ္သို႔ ဦးတည္၍ ၂ဝ၁၁ - ၂ဝ၁၂ ပညာသင္ႏွစ္မွ စၿပီး မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသံုးဗလာစာအုပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က အခမ့ဲေထာက္ပံ့ေပးခ့ဲပါသည္။ ယခု ၂ဝ၁၂ - ၂ဝ၁၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္လည္း မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအားလံုးအတြက္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ အျပည့္အစံုႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းစာအုပ္ ေျခာက္အုပ္စီကို ႏိုင္ငံေတာ္က အခမ့ဲေထာက္ပံ့ေပးမည္ဟု သိရပါသည္။
(ဂ) ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးအားလံုး ေက်ာင္းေနေရးဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမေအး က ၂ဝ၁၂ - ၂ဝ၁၃ ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းအုပ္ႏွံေရး အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားတြင္
“အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ပညာသင္ႏွစ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ရန္ပံုေငြႏွင့္ ေက်ာင္းလခတို႔မွအပ မိဘမ်ားအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစမည့္ အျခားေသာေငြေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိဘျပည္သူမ်ားကလည္း ေက်ာင္းေန အရြယ္ ကေလးအားလံုး ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး၊ ေက်ာင္းမွန္မွန္တက္ေစေရးအတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ ေပးၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပညာေရးေစတနာရွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ေက်ာင္းေနၿမဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လိုအပ္သလို ပံ့ပိုးကူညီေပးၾကရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံပါေၾကာင္း” ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။

            ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက မသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရးစနစ္၊ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္အျပည့္အစံုကို အခမ့ဲ ေထာက္ပံ့ေပးေနခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ရန္ပံုေငြႏွင့္ ေက်ာင္းလခတို႔မွအပ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစမည့္ အျခားေသာ ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမေအး ၏ လမ္းၫႊန္မွာၾကားခ်က္အား ေသြဖီဆန္႔က်င္ကာ မူစယ္ၿမိဳ႔ ေတာင္ရပ္ကြက္ အမွတ္ (၃) အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေအာင္စိုး သည္ အလွဴေငြ၊ လမ္းၫႊန္မွာၾကားခ်က္ႏွင့္ မညီေသာ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ပညာေရးအမွတ္တံဆိပ္မ်ား ေရာင္းခ်ေနျခင္း၊ ေက်ာင္းေျပာင္းလက္မွတ္အား အဆမတန္ အလွဴေငြ အျဖစ္ အေၾကာင္းျပကာ ေကာက္ခံေနျခင္းတို႔သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမိဘမ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေနသည့္ ေငြေၾကး ေကာက္ခံမႈမ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ “အေျခခံပညာက႑ အမ်ိဳးသားပညာရည္ျမင့္မားေရး ႏွစ္ (၃ဝ) ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) အရ ႏိုင္ငံသားတိုင္း အေျခခံပညာအဆင့္အလိုက္ သင္ယူၿပီးေျမာက္ေရးအတြက္ အေျခခံပညာ မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းေနႏႈန္း တိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ အတန္းစဥ္အလိုက္ ကူးေျပာင္းသင္ယူႏႈန္း ျမင့္မားေရး၊ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးတိုင္း အေျခခံပညာအဆင့္အလိုက္ သင္ယူၿပီးေျမာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးအားလံုး ေက်ာင္းေနေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ မိဘ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပညာေရး ေစတနာရွင္မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း” အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေနရေၾကာင္း ခံစားၾကရ ပါသည္။ သို႔ပါ၍ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရိွသူအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ စံုစမ္းထိေရာက္စြာေျဖရွင္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။

“သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပၚေပါက္ေရးအတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူႏိုင္ရန္ အဂတိ လိုက္စားမႈ တားျမစ္ေရးဥပေဒ Anti-Corruption Law ” ေပၚထြန္းအဓြန္႔ရွည္ပါေစ။

ေက်းဇူးအထူးတင္ရိွပါသည္။

ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားကိုယ္စား ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦး
ေတာင္ရပ္ကြက္၊ မူစယ္ၿမိဳ႔
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္