ဒီမိုေ၀ယံ သုိ႔ ေပးပို႔ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ား သတင္းမ်ား ကို microsoft word ဖိုင္မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေလးစားစြာေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ေပးပုိ႔လာေသာ စာမ်ားကို အခ်ိန္မွီေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားပါမည္။

ေရဦးျမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္ရုံးမွ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အသံုးစားရိတ္ ေငြေၾကးအလြဲသုံးစားလုပ္မႈအတြက္ သမၼတႀကီးထံတုိင္ၾကားစာ

ေငြေၾကး အလြဲသုံးစား လုပ္မႈအတြက္ သမၼတႀကီးထံတုိင္ၾကားစာ..

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာနို္င္ငံေတာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား

ကၽြန္ေတာ္၊ကၽြန္မတို႕သည္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ စစ္ကို္င္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊဘုိခရိုင္၊ ေရဦးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ရုံးတြင္ တြဲဖက္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ သ/မဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးႏွင့္ ပညာေရးဌာနမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးတုိ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ထက္ႏွင့္ ေထြ/အုပ္ အငယ္တန္းစာေရး ဦးႏြဲ႔ေမာင္တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္္မွ ခ်ေပးထားေသာ ေကာ္မရွင္ရန္ပုံေငြ (၇၆၄၅၂၀၀)သိန္း (ခုႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္သိန္း ေလးေသာင္း ငါးေထာင္ ႏွစ္ရာက်ပ္တိတိ)ကို ေရဦးၿမိဳ႕ စီးပြားေရးဘဏ္မွ ထုတ္ယူခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေမလ(၁၄)ရက္ေန႕အထိ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ၀င္အခ်ိဳ႕၏ ေန႔တြက္စားရိတ္မ်ား ရွင္းမေပးျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲ၀င္မ်ား၏ ျပည္တြင္း ခရီးစားရိတ္မ်ား ရွင္းလင္းမေပးျခင္း၊ မဲစာရင္း ပုံစံ(၁) ျပဳစုျခင္း စာရိုက္ခမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္မွ ခ်ေပးေသာ ရံပုံေငြ၊ ေငြေၾကးအျပင္ ေရဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား ထံမွလည္း မဲဆႏၵရွင္ဦးေရအလုိက္ တစ္ဦးလွ်င္ (၇က်ပ္ ၅၀ျပား)ႏႈန္းျဖင့္ (၂)စုံစာ ေကာက္ယူေတာင္းခံထားၿပီး ရွင္းလင္းမေပးျခင္း၊ ေရဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သြားလာသည့္ ေလာင္စာဆီဖိုး ကုန္က်ေငြမ်ား ရွင္းလင္းမေပးျခင္း၊ ရြက္ေရ (၅၀)ပါ ဆႏၵမဲလက္မွတ္စာအုပ္ (၂၅)အုပ္အား သိမ္းဆည္းထားျခင္း၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာေကာ္မရွင္မ်ား၊ မဲရုံမွဴး၊ ဒု-မဲရုံမွဴးမ်ား ပညာေပးသင္တန္းတြင္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္စုအလုိက္ မဲရုံမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္(၁) ဦးႏႈန္း၊ ရပ္/ေက်းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ (၂)ဦးႏႈန္းတို႔အတြက္ ပညာေပးသင္တန္း စားရိတ္မ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းေပးျခင္း မရွိေၾကာင္းကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၄)ရက္ ေန႕စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌထံ လိပ္မူၿပီး ေရဦးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္ တြဲဖက္၀န္ထမ္းမ်ားမွ အသိေပးတင္ျပ တုိင္ၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

သို႕ျဖစ္ပါသျဖင့္ (၂၄.၅.၂၀၁၂)ေန႕တြင္ ေရႊဘုိၿမိဳ႕၊ ခရိုင္ေကာ္မရွင္ရုံး၏ ေရွးဦးစုံစမ္း စစ္ေဆးေရးတြင္ တြဲဖက္၀န္ထမ္းမ်ားမွ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအား တရား၀င္ ဖြင့္ဟထြက္ဆုိခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးမွ ေရဦးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးအား ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ထက္၏ စာရင္းဇယားမ်ားအား စစ္ေဆးေပးပါရန္ အၾကာင္းၾကားစာ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယေန႕အခ်ိန္အထိ (၂၂.၆.၂၀၁၂)ေန႔အထိ ေရဦးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမွ တိတိက်က် စစ္ေဆးေပးျခင္း မရွိေသးပါ။

ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံအျဖစ္ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႕ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ေခတ္ေနာက္ ျပန္ဆြဲေနေသာ အယူအဆမ်ားေၾကာင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား မတရား အႏုိင္က်င့္ခံေနရပါသည္။

သို႕ျဖစ္ပါသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ Rule of Law အတုိင္းျဖစ္ေစရန္ ေရဦးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ စာရင္းစစ္ရုံးမွ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ထက္၏ စာရင္းဇယားမ်ားကို အျမန္ဆုံး အေသးစိတ္ စစ္ေဆးေပးပါရန္ႏွင့္ ေနာက္ေနာင္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္စီမံကိန္းမ်ား၏ အသုံးစားရိတ္မ်ား အေပၚတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေငြေၾကးအလြဲသုံးစားလုပ္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ရိုေသေလးစားစြာျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

၁။ ေဒၚတင့္တင့္၀င္း အႀကီးတန္းစာေရး၊ သ/မ ဦးစီးဌာန၊ ေရဦးၿမိဳ႕။
မွတ္ပုံတင္ - ၅/ရဥန(ႏိုင္)၀၀၄၄၃၁

၂။ ဦးဗညားထြန္း အလယ္တန္းျပ၊ အ.ထ.က(၂) ၊ ေရဦးၿမိဳ႕။
မွတ္ပုံတင္ - ၅/ရဥန(ႏုိင္)၀၅၇၉၆၃