ဒီမိုေ၀ယံ သုိ႔ ေပးပို႔ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ား သတင္းမ်ား ကို microsoft word ဖိုင္မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေလးစားစြာေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ေပးပုိ႔လာေသာ စာမ်ားကို အခ်ိန္မွီေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားပါမည္။

ကေလာၿမိဳ႕နယ္ ေဘာ္ဆိုင္းေက်းရြာမွ တရုတ္ပိုင္ ခဲသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီေၾကာင့္ ေဒသခံ ဓႏုတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒုကၡေရာက္မည္ကို စိုးရိမ္ေန

တရုတ္ပိုင္ ခဲသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီေၾကာင့္ ေဒသခံ ဓႏုတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒုကၡေရာက္မည္ကို စိုးရိမ္ေန
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၉ ရက္

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပုိင္း) ကေလာၿမိဳ႕နယ္ ေဘာ္ဆိုင္းေက်းရြာအုပ္စု အတြင္း၌ တရုတ္လူမ်ိဳးပိုင္ ခဲသတၱဳသန္႔စင္စက္ရံု တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ခဲသတၱဳထုတ္လုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံ ဓႏုတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒုကၡေရာက္မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္ဟု သိရသည္။

ခဲသတၱဳသန္႔စင္ စက္ရံုသည္ ကေလာၿမိဳ႕နယ္ ေဘာ္ဆိုင္းေက်းရြာအုပ္စုရိွ ရြာေဟာင္းေက်းရြာပိုင္ ရြာေဟာင္းေက်းရြာႏွင့္ စီစက္ ေက်းရြာ အၾကားတြင္ တည္ေဆာက္ေနခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေဘာ္ဆိုင္း ေက်းရြာအုပ္စုရိွ ပုန္းတပ္ေက်းရြာ နယ္နိမိတ္ အတြင္း ၌လည္း သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ေက်းရြာအတြင္း ေလာင္စာဆီႏွင့္ ယမ္းသိုေလွာင္ထားျခင္းအျပင္ မိုင္းေဖာက္ခြဲရာတြင္လည္း ရြာႏွင့္ အလြန္နီးကပ္ေနေၾကာင္း၊ စြန္႔ပစ္ေျမစာ မ်ားကိုလည္း ေဒသခံ ၿခံေျမမ်ားတြင္ စုပံုထားေၾကာင္း၊ ေသာက္သံုးေရကန္မွ ေရမ်ားကိုလည္း လုပ္ငန္းအတြက္ စည္းကမ္းမ့ဲစြာ အသံုးျပဳေနေၾကာင္း၊ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကိုလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ စြန္႔ပစ္ျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ ေဇာ္ဂ်ီျမစ္အတြင္းသို႔ စီး၀င္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ေဒသခံမ်ား ခဲဆိပ္သင့္သၫ့္ လကၡဏာတခ်ိဳ႕ ေတြ႔ေနရေၾကာင္း၊ ၿပီးခ့ဲသၫ့္ ေမလ ႏွင့္ ဇြန္လအတြင္း ကုမၸဏီတြင္ မီးေလာင္မႈ (၂) ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခ့ဲေၾကာင္း၊ စမ္းသပ္တူးေဖာ္ခြင့္ကို ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္ေပးခ့ဲေသာ္လည္း ေဒသခံ ေက်းရြာသားမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈ ရယူခ့ဲျခင္းမရိွျခင္း၊ လူမႈေရးျပႆာနာ တခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပြားေနျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ ႏွင့္ လူမႈဘ၀ ဆံုးရံႈးႏိုင္သျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းသည္အထိ ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ေဒသခံ ဓႏုတိုင္းရင္းသားမ်ားက ေျပာသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ သစ္ေတာႏွင့္သတၱဳ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္း (သိန္နီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ) ထံ လိပ္မူ၍ အဆိုပါ စက္ရံုမွ ထြက္ရိွလာေသာ ခဲဆိပ္ ဓာတ္ေငြ႔ႀကိတ္ခြဲရာမွ ထြက္ရိွလာေသာ ေရဆိုးေရညစ္မ်ားႏွင့္ ႀကိတ္ခြဲၿပီး ထြက္ရိွလာမၫ့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွာ ေဒသခံ ဓႏု တုိင္းရင္းသား အမ်ားစု ပိုင္ဆိုင္ေသာ အသက္အႏၱရာယ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား ပ်က္စီးဆံုးရႈံးႏိုင္သျဖင့္ သတၱဳႀကိတ္ခြဲ သန္႔စင္စက္ရံုအား အေရးယူ တားျမစ္ပိတ္ပင္ေပးပါရန္ ေဒသခံေက်းရြာ လူထုမွ လက္မွတ္ေရးထိုး အသနားခံစာ တင္ျပတိုင္ၾကား ခ့ဲေသာ္လည္း ယေန႔အထိ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက အေရးတယူေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းမရိွေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၇ ရက္တြင္ ေဘာ္ဆိုင္းေက်းရြာအုပ္စု ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ ့ ဥကၠ႒ ထံ ပုန္းတပ္ ေက်းရြာ ရြာသူရြာသားမ်ား ၏ စုေပါင္းသေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ သက္ဆိုင္သၫ့္ကုမၸဏီမ်ားအား ေမတၱာရပ္ခံေပးရန္ကိုလည္း တစံုတရာ ၫိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရိွေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၂ ရက္တြင္ သတၱဳသန္႔စင္စက္ရံု တည္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်းရြာလူထုမ်ား က်န္းမာေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳး ဥယ်ာဥ္မ်ား ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ထံ ကူညီတားျမစ္ေပးရန္ ေက်းရြာလူထု လက္မွတ္ေရးထိုး၍ တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း သိရၿပီး ကေလာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းေငြက လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

တရုတ္လူမ်ိဳးပိုင္ ထိပ္တန္းၾကယ္ဆယ္ခုထုတ္လုပ္မႈကုမၸဏီလီမိတက္ (Top Ten Star Production Co., Ltd) ၏ ခဲသတၱဳသန္႔စင္ အႀကီးစားထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းသည္ ေဘာ္ဆိုင္းေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအးေက်ာ္၀င္း ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေဒသခံ ၿခံေျမမ်ားကို ေစ်းႏွိမ္ ၀ယ္ယူခ့ဲျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ ၀ယ္ယူခ့ဲျခင္းမ်ား ရိွေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳ ရွာေဖြေရးဦးစီးဌာန (ဘဓရ) မွ ဦးစီးအရာရိွ ဦးစိုးလြင္ သည္လည္း ကုမၸဏီႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုလည္း ေျပာဆိုခ့ဲသည္။

ထိပ္တန္းၾကယ္ဆယ္ခု ထုတ္လုပ္မႈ ကုမၸဏီလီမိတက္ (Top Ten Star Production Co., Ltd) ကုမၸဏီပိုင္ရွင္သည္ မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ေဒၚလီလီျမင့္ ဆိုသူျဖစ္ၿပီး ၎၏ အမ်ိဳးသားမွာ F.R.C ကဒ္ကိုင္ေဆာင္ထားသၫ့္ တရုတ္လူမ်ိဳး တစ္ဦးျဖစ္ေၾကင္း သိရသည္။ ကုမၸဏီတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသား အလုပ္သမား (၃၀) ခန္ ့ရိွၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ တရားမ၀င္ လာေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္သၫ့္ အလုပ္သမားမ်ားဟု ယူဆရေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။


သတင္း၊ ဓာတ္ပံု ကိုညီေဇာ္ေပးပို႔သည္...။

ထိပ္တန္းၾကယ္ဆယ္ခုထုတ္လုပ္မႈကုမၸဏီလီမိတက္ (Top Ten Star Production Co., Ltd) ၏
ခဲသတၱဳသန္ ့စင္ အႀကီးစားထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (ေဘာ္ဆိုင္း)
ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမအား ျဖတ္၍ ကားလမ္းေဖာက္
လုပ္ငန္းခြင္ သတိထားပါ။
ေက်းရြာေသာက္သံုးေရကန္
လုပ္ငန္းခြင္ တစိတ္တပိုင္း
 လုပ္ငန္းခြင္ရိွ စက္ပစၥည္းမ်ား
တရုတ္စကားျပန္အဖြဲ ့ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္း
ေက်းရြာလူထုႏွင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးေနစဥ္