ဒီမိုေ၀ယံ သုိ႔ ေပးပို႔ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ား သတင္းမ်ား ကို microsoft word ဖိုင္မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေလးစားစြာေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ေပးပုိ႔လာေသာ စာမ်ားကို အခ်ိန္မွီေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားပါမည္။

ပအို၀္းတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔အား အဖြဲ ့၀င္ ၂၂ ဦးျဖင့္ဖြဲ ့စည္း

ပအို၀္းတကၠသိုလ ္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႔အား အဖြဲ႔၀င္ (၂၂) ဦးျဖင့္ဖြဲ႔စည္း

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္

ပအို၀္းတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ - ပတကဖ (Pa-O University Old Students Organization) ကို ပအို၀္းတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း (၂၂) ဦးျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၅) ရက္တြင္ ဖြဲ ့စည္းခ့ဲသည္။

အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ အလႊာေပါင္းစံုရိွ ပညာတတ္ ပအို၀္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ စုစည္း တည္ေထာင္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္ -
“ပအို၀္းအမ်ိဳးသားဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ တတ္စြမ္းေသာအတိုင္းအတာျဖင့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္”

ခံယူခ်က္ -
“ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ ့အစည္းမဟုတ္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္အဖြဲ ့ျဖစ္သည္ မည္သည့္ အမ်ိဳးသားဖြံ ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးတြင္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ မည္သည့္အဖြဲ ့အစည္းႏွင့္မဆို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္”

ေရွ ့လုပ္ငန္းစဥ္ -
(က) ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ၊
(ခ) ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ၊
(ဂ) လူမႈေရးႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ၊
(ဃ) စီးပြားေရးႏွင့္ လူ ့အရင္းအျမစ္ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ။

နာယကမ်ား         -                       ဦးခြန္၀င္းလိႈင္ (ရန္ကုန္) (အၿငိမ္းစားတရားလႊတ္ေတာ္ေရွ ့ေနႀကီး)
                                                ဦးဂ်ိန္းလွေဘာ္ (ဟိုပံုး)
                                                ဦးျမင့္သိန္း (ေတာင္ႀကီး)
                                                ဦးခြန္ထြန္းလြင္ (ဇရပ္ႀကီး)
ဥကၠ႒                 -                       ဦးခြန္သန္းေရႊ (အၿငိမ္းစား လက္ေထာက္ကထိက၊ ဗဟိုႏိုင္ငံေရးတကၠသိုလ္)
ဒုတိယ ဥကၠ႒       -                       ဦးခြန္ၫႊန္ ့ေမာင္ (အၿငိမ္းစားၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန)
ဒုတိယ ဥကၠ႒       -                       ဦးခြန္ရန္ေအာင္ (အၿငိမ္းစားလက္ေထာက္ကထိက၊ ပညာေရးေကာလိပ္)
ဒုတိယ ဥကၠ႒       -                       ဦးခြန္ေမာင္ေမာင္ (အၿငိမ္းစားေကာင္စီဥကၠ႒၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ ့နယ္)
အတြင္းေရးမွဴး     -                       ဦးခြန္ေက်ာ္ေဇယ် (ခ) ဦးခြန္ရဲေသြး
                              
                  (ၿမိဳ ့နယ္ျပည္သူ႔ေကာင္စီ အလုပ္အမႈေဆာင္ေဟာင္း)
အတြင္းေရးမွဴး     -                       ဦးခြန္ၫႊန္႔ေ၀ (သြား - ကၽြမ္းက်င္သူ)
အတြင္းေရးမွဴး     -                       ဦးခြန္စိန္၀င္း (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ ့ေနႀကီး)
ဘ႑ာေရးမွဴး      -                       ဦးခြန္ေအာင္သိန္း (ေရႊသီးႏွံေရာင္း၀ယ္ေရး)
ဘ႑ာေရးမွဴး      -                       ဦးခြန္ၫႊန္ ့(သနပ္ဖက္ေရာင္း၀ယ္ေရး)
စာရင္းစစ္            -                       ဦးခြန္ေက်ာ္ေရႊ (ဒုတိယ ဥကၠ႒၊ ေမတၱာရွင္လူမႈကူညီေရးအသင္း)
စာရင္းစစ္            -                       ေဒါက္တာ ခြန္လွေမာင္ (မင္းကြန္းကုသိုလ္ျဖစ္အသင္း၊ ေတာင္ႀကီး)
ျပန္ၾကားေရး        -                       ဦးခြန္ေမာင္ငယ္ (အၿငိမ္းစားအထက္တန္းျပ)
ျပန္ၾကားေရး        -                       ဦးခြန္ေဇာ္၀မ္း (သနပ္ဖက္ေရာင္း၀ယ္ေရး)
စည္းရံုးေရးမွဴး      -                       ဦးခြန္စိုးမိုးေအာင္ (အၿငိမ္းစားအထက္တန္းျပ)
စည္းရံုးေရးမွဴး      -                       ဦးခြန္ေအာင္ဆန္း (သီးႏွံေရာင္း၀ယ္ေရး)
စည္းရံုးေရးမွဴး      -                       ဦးခြန္ေအာင္ထူး (သနပ္ဖက္ေရာင္း၀ယ္ေရး)
စည္းရံုးေရးမွဴး      -                       ဦးခြန္စိန္၀င္း (သနပ္ဖက္ေရာင္း၀ယ္ေရး)
စည္းရံုးေရးမွဴး      -                       ဦးခင္ေမာင္တင့္ (ဆန္ေရာင္း၀ယ္ေရး)

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ         -           ဦးခြန္သန္းေရႊ (ဥကၠ႒)
                              
                  ၀၈၁-၂၁၄၆၄၊ ၀၉-၅၂၁၂၀၇၀
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ         -           ဦးခြန္ေက်ာ္ေဇယ် (ခ) ဦးခြန္ရဲေသြး (အတြင္းေရးမွဴး)
                              
                  ၇/၁၊ သီတာလမ္း၊ ေရေအးကြင္းရပ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။
                              
                  ၀၈၁-၂၃၉၄၈၊ ၀၉-၅၂၈၁၀၁၉