ဒီမိုေ၀ယံ သုိ႔ ေပးပို႔ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ား သတင္းမ်ား ကို microsoft word ဖိုင္မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေလးစားစြာေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ေပးပုိ႔လာေသာ စာမ်ားကို အခ်ိန္မွီေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားပါမည္။

ေနျပည္ေတာ္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာန ၿမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြတစ္ေထာင္က်ပ္မရရိွေသာ သ(၀၂၉-၁) ၀န္ထမ္းငယ္မ်ား၏ ရင္ဖြင့္လႊာ..

ယေန႔ ဒီမိုေဝယံသို႔ ေပးစာ....

ေနျပည္ေတာ္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာန
ၿမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြတစ္ေထာင္က်ပ္မရရိွေသာ သ(၀၂၉-၁) ၀န္ထမ္းငယ္မ်ား၏ ရင္ဖြင့္လႊာ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္လက္ နည္းပညာ၀န္ၾကီးတို႔အား သိေစခ်င္ပါသည္

ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မတို႔သည္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာန ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သ(၀၂၉-၁) ေန႔စား၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ /ကြ်န္မတို႔သည္ ေန႔စား၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ အတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ လစာေငြက်ပ္(၁၁၀၀)က်ပ္ ရရိွပါသည္။

 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးမွ ယခုႏွစ္(၂၀၁၃)ဧျပီလမွစတင္ျပီး အရာထမ္း၀န္ထမ္းမ်ားအား လစာေငြက်ပ္(၂၀၀၀၀)က်ပ္ တိုးျမွင့္ေပးျပီး၊ ေန႔စား၀န္ထမ္းမ်ားအား တစ္ရက္လွ်င္(၁၁၀၀+၆၀၀)က်ပ္၊ စုစုေပါင္း တစ္ရက္လွ်င္ (၁၇၀၀)က်ပ္ တိုးျမွင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ ယခင္ႏွစ္(၂၀၁၂)ဧျပီလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြအျဖစ္ အရာထမ္း၀န္ထမ္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ(၃၀၀၀၀)က်ပ္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ႏွင့္တစ္ရက္လွ်င္
(၁၁၀၀)က်ပ္ရရိွေသာ ေန႔စား၀န္ထမ္းမ်ားအား (၁၁၀၀+၁၀၀၀)က်ပ္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းစာမ်ား၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားမ်ားႏွင့္ တျခားေသာ အသံလႊင့္ဌာနမ်ားတြင္ တရား၀င္ ေၾကာညာခဲ့သည္မွာ အားလံုးသိရိွျပီးျဖစ္ ပါလိမ့္မည္။

သို႕ပါေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာန ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနေသာေန႔စား ၀န္ထမ္းမ်ားအနက္ သ(၀၂၉-၁) ေန႔စားမ်ားမွာေ ထာက္ပံ့ေၾကးေငြ တစ္ရက္လွ်င္ (၁၀၀၀)က်ပ္မရရိွသည္မွာ (၃၀.၄.၂၀၁၃)တြင္ (၁)ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုသ(၀၂၉-၁) ေန႕စားမ်ားတြင္ ပညာအရည္ခ်င္း အေနျဖင့္BEဘြဲ႔ ရရိွထားေသာ ေန႔စားမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ထိုသို႕ခံစားခြင့္ မရိွျခင္းကို အထက္လူၾကီးမ်ား သိရိွၾကေသာ္လည္း မည္သို႔မွ် ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း မရိွဟုသိရိွရပါသည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေန႔စား၀န္ထမ္းအား သ(၀၂၉-၁) ႏွင့္သ(၀၂၉-၃)ဟု ႏွစ္မ်ိဳး ခြဲျခားထားပါသည္။ မိမိတို႔ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ တစ္ရက္လွ်င္(၁၀၀၀)က်ပ္ မရရိွျခင္းမွာ အထက္ လူၾကီးမ်ား၏ ေျပာစကားအရသ(၀၂၉-၁)ျဖစ္သည့္ အတြက္ မရရိွျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ 

ထိုစကားသည္လည္းတစ္ဆင့္ စကားတစ္ဆင့္နား ဆိုသကဲ့သို႔ တိက်ေသခ်ာေသာ ရွင္းလင္းခ်က္မဟုတ္ပဲ ေျပာစကား သက္သက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားတြင္ သ(၀၂၉-၁)/သ(၀၂၉-၃)ဟု ခြဲျခားထားျခင္းမ်ိဳးမရိွပါ။ တစ္ရက္(၁၁၀၀)ရရိွေသာ ေန႔စား ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး တန္းတူ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ တစ္ရက္လွ်င္ (၁၀၀၀)က်ပ္ရရိွၾကပါသည္။ မိမိတို႕၀န္ၾကီးဌာနရိွ သ(၀၂၉-၃) ေန႔စားမ်ားသည္လည္း တစ္ရက္လွ်င္ လစာေငြက်ပ္ (၁၁၀၀)ရရိွပါသည္။ 

ထိုေန႔စား၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ယခင္ႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ တစ္ရက္(၁၀၀၀)က်ပ္ ရရိွသည့္အျပင္ ယခုႏွစ္တိုးျမွင့္လစာေငြ က်ပ္တစ္ရက္လွ်င္(၆၀၀)က်ပ္ရရိွပါသည္။
မိမိတို႔သည္လည္း တစ္ရက္(၁၁၀၀)က်ပ္ ရရိွပါေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးေပးေသာ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ တစ္ရက္လွ်င္(၁၀၀၀)က်ပ္ မရရိွပါ။

 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးက ယခုႏွစ္(၂၀၁၃)ဧျပီလမွ စတင္ျပီး တိုးျမွင့္လစာေငြ အျပင္ယခင္ႏွစ္(၂၀၁၂)ဧျပီလတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေသာ ေထာက္ပ့ံေၾကးေငြမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ခံစားခြင့္ ရိွေၾကာင္းကိုလည္း တရား၀င္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း မိမိတို႔သည္ယခုႏွစ္(၂၀၁၃)ဧျပီလ၏ တိုးျမွင့္လစာေငြ တစ္ရက္လုပ္အားခ (၁၁၀၀+၆၀၀)သာ ရရိွပါသည္။ မိမိတို႔သည္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လာေရာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရ ေသာေအာက္ေျခ လခစား၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

မိဘမ်ားႏွင့္ခြဲခြာျပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္တစ္စိတ္တပိုင္းအား က်ရာေနရာမွ မိမိတို႔တတ္စြမ္းသမွ်ျဖင့္ တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ဘ၀သည္ တရား၀င္၀န္ထမ္းျဖစ္မည့္ အခြင့္ေရးသည္လည္း မည္သည့္အခ်ိန္ထိ ေစာင့္ရမည္မွာ ေသခ်ာေရရာျခင္းမရိွပါ။ လက္ရိွလုပ္ေနေသာ ေန႔စားအလုပ္ မွႏွဳတ္ထြက္လွ်င္လည္း မိမိတို႔ ေပးဆပ္ခဲ့ရေသာ လုပ္သက္ႏွစ္အတိုင္းတာအား တြက္ၾကည့္ျပီး ထြက္ပစ္ဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ ျဖစ္ေနရပါသည္။ မိမိတို႔ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ ဆုပ္လည္းဆူးစားလည္းရူး အေနအထားသို႔ ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္ေနရပါသည္။ ရပ္ေ၀းမွလာေရာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ေနထိုင္စားေသာက္ေရးအတြက္္ အခက္ခဲေပါင္းမ်ားစြာကို ၾကံဳ႕ေတြ႔ေနရပါသည္။ 

သို႔ပါေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ ငဲ့ညွာေသာ ေစတနာျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ား၊ တိုးျမွင့္လစာေငြမ်ား ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ေသာ္လည္း မိမိတို႔ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ တိက်ေရရာ ရွင္းလင္းမွဳ အေၾကာင္းတစ္စံုတရာမရိွပဲ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ား မရရိွျခင္းအေပၚမ်ားစြာ စိတ္ပ်က္အားေလွ်ာ့မိပါသည္။ မိမိတို႔ ရရိွေသာလစာေငြျဖင့္သာ ေလာက္ငွေအာင္ စားေသာက္ေနထိုင္ေနရေသာ ရိုးသားသည့္ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းငယ္မ်ား၏ ဘ၀အား စာနာနားလည္ ေစလိုပါသည္။ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ား၊ လစာမ်ား တိုးျမွင့္ေပးခဲ့သည႔္အတြက္ မ်ားစြာ၀မ္းေျမာက္ ရပါေသာ္လည္း လစာထုတ္သည့္အခါ မိမိတို႔ မပါသည့္အတြက္ အလြန္ပင္ စိတ္ပ်က္အားေလွ်ာ့မိပါသည္။ မိမိတို႕ခံစားခ်က္မ်ားအား တစ္ႏွစ္တိတိရင္ထဲတြင္ သာသိမ္းဆည္းခဲ့ရပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိတို႔လို ေအာက္ေျခ ေန႔စား၀န္ထမ္း မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏အခက္အခဲမ်ားအား အထက္လူၾကီးမ်ားဆီသို႔ ေပါက္ေရာက္ေအာင္ တင္ျပႏိုင္ျခင္းမ်ိဳးလည္း မရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေနအထားရိွသည့္ မိမိတို႕လိုေအာက္ေျခ ေန႔စား၀န္ထမ္းမ်ား၏ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာအား ငဲ့ညွာေသာအေနျဖင့္ ယခုကိစၥအား ျပန္လည္စီစစ္ စဥ္းစားေပးေစလုိပါေၾကာင္းကို ေလးစားစြာျဖင့္ အသနားခံတင္ျပအပ္ပါသည္။


ေနျပည္ေတာ္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ ၀န္ၾကီးဌာန ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြတစ္ရက္(၁၀၀၀)က်ပ္မရရိွၾကေသာ ၀န္ထမ္းငယ္မ်ား