ဒီမိုေ၀ယံ သုိ႔ ေပးပို႔ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ား သတင္းမ်ား ကို microsoft word ဖိုင္မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေလးစားစြာေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ေပးပုိ႔လာေသာ စာမ်ားကို အခ်ိန္မွီေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားပါမည္။

ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္အတြင္းရွိ တရားမ၀င္ ေမွာင္ခိုပစၥည္း တင္သြင္းေနမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ပါ၀င္ပတ္သက္ ေနမႈမ်ားအား အသိေပး တင္ျပျခင္း..(ေပးစာ)


သို႔
          ဦးသိန္းစိန္
          ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
          ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
                                                                            ရက္စြဲ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ  ၉ ရက္
အေၾကာင္းအရာ။      ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္အတြင္းရွိ တရားမ၀င္ ေမွာင္ခိုပစၥည္း တင္သြင္းေနမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ပါ၀င္ပတ္သက္ ေနမႈမ်ားအား အသိေပး တင္ျပျခင္း။

၁။         အထက္အေၾကာင္းအရာပါကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼတၾကီးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ အေျခအေနမွန္ကို သိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အသိေပးတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မည္သူသာေစ မည္သူနာေစလိုေသာ ဆႏၵမရွိဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ား aအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္၊ ျပည္သူလူထု၏ ရရွိခံစားထိုက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြမ်ား ေလလြင့္ဆံုးရံႈးမႈမရွိေစရန္၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၏ အက်င့္စာရိတၱရိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ ရွိေစရန္၊ စီးပြားေရးမသမာမႈမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း သိရွိေစရန္ႏွင့္ မည္သို႔ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရ မည္ကို အလ်င္အျမန္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ရင္း အသိေပးတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂။         ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ ဧရိယာ (၁)၊(၂)၊(၃)၊(၄) မ်ားတြင္ လံုျခံဳေရး၊ ေထာက္လွမ္း ေရး၊ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေရး က႑မ်ားတြင္ ယခုလက္ရွိ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနၾကေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရးအဖြဲ႔ (စရဖ)၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အၾကီးအကဲမ်ား၏လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ အၾကမ္းဖက္အထူးတပ္ဖြဲ႔၊ သတင္းတပ္ဖြဲ႔၊ ေလဆိပ္ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦး စီးဌာန (စစစ)၊ လံုျခံဳေရးရဲတပ္ရင္း၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး(လ၀က)၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၊ ေလေၾကာင္းညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(DCA)၊ ေလဆိပ္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ပုဂၢလိက Companyမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

၃။         ထိုသို႔ တာ၀န္မ်ားအသီးသီးထမ္းေဆာင္ၾကရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္း(၂)ခုကို အေျချပဳ၍ တရားမ၀င္ေမွာင္ခို ပစၥည္းတင္သြင္းျခင္း၊ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား တင္ပို႔ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ကို အျခားလံုျခံဳေရး ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမၼတၾကီးဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔မွ ျပည္သူမ်ားအေပၚ စရိတ္စကလြန္စြာသက္သာေသာ မိုဘိုင္းလ္ တယ္လီဖုန္းမ်ားကို ခ်ထားေပးခဲ့သည္မွာ မိုဘိုင္းလ္သံုးစြဲမႈႏႈန္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးသံုးစြဲႏိုင္မႈ(၇)ရာခိုင္ႏႈန္း ကိန္းဂဏန္းအားျဖင့္ ဖုန္းအလုံးေရ (၄) သန္းေက်ာ္ ခ်ထားေပးခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအေရအတြက္ အနက္ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းသံုးစြဲသူဦးေရ (၁) သန္းေက်ာ္ရွိေနသည္ကို သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာန မ်ားမွ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။ အဆိုပါ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းအေရအတြက္ကို ေဖာ္ျပေနရျခင္းမွာ ၾကီးမားေသာ တရားမ၀င္ေမွာင္ခို ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာမႈကို တင္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ ၾကိဳတင္ Point out လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၄။         ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၀ယ္လိုမႈလြန္စြာၾကီးမားေနေသာ မိုဘုိင္းလ္ဖုန္း Hand Set ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်သူ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းဆိုင္အေရအတြက္လည္း မ်ားျပားလာသည္ကို သမၼတၾကီးအေနျဖင့္ သိရွိထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါမ်ားျပားလွေသာ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း Hand Set ေစ်းကြက္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို တရား၀င္၊ တရားမ၀င္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တင္သြင္းလာေနတာကို ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္း မိုဘိုင္းလ္ဟမ္းဆက္ လိုအပ္ခ်က္၏ ၃၀% ၊ ႏိုင္ငံျခား အဆင့္ျမင့္ မိုဘိုင္းလ္ဟမ္းဆက္မ်ားကို အဓိက တရားမ၀င္ တင္သြင္းရာလမ္းေၾကာင္းမွာ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ျဖစ္ေနပါသည္။

 ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ဆက္သြယ္ေရး မိုဘိုင္းလ္ပစၥည္းမ်ားကို (ကန္႔သတ္ပစၥည္းမ်ားမွ လြဲ၍) အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာမ်ားကို ေလ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့ေသာ္လည္း၊ ပစၥည္းထုတ္ယူရန္ အခ်ိန္ယူရမႈ၊ အေကာက္ခြန္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းမကၽြမ္းက်င္မႈ၊ တရားမ၀င္ ေမွာင္ခိုတင္သြင္းရာတြင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာမႈ၊ အခြန္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေငြေၾကးသက္သာမႈ၊ လုပ္ငန္းလ်င္ျမန္စြာ ျပီးစီးမႈတို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ မိုဘိုင္းလ္တရားမ၀င္တင္သြင္းမႈမ်ားမွာ တြင္က်ယ္စြာ ျဖစ္ေပၚလာေနသည္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။ 
ထို႔ျပင္ အျခားကုန္ပစၥည္းမ်ားအေနျဖင့္ တရားမ၀င္ေဆးေမွာင္ခို တင္သြင္းမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ တန္ဖိုးၾကီးအရက္၊ ေဆးလိပ္တင္သြင္းမႈမ်ား၊ တန္ဖိုးၾကီး အလွကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

၅။         ထိုသို႔တရားမ၀င္ေမွာင္ခိုပစၥည္းတင္သြင္းမႈလမ္းေၾကာင္းတြင္ အဓိကအက်ဆံုးအခ်က္မွာ ေလဆိပ္ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ေမွာင္ခိုပစၥည္း တင္သြင္းမႈလမ္းေၾကာင္းတြင္ လာေရာက္ထုတ္ယူမည့္ ကုန္ပစၥည္းပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ကုန္ပစၥည္း တင္ေဆာင္လာေသာ ေလယာဥ္မဆိုက္မီွ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္သားမ်ားမွတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္းမ်ားကို လိုင္း၀င္ရပါသည္။ လိုင္း၀င္ေၾကးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္း၏ တန္ဖိုးအနည္းအမ်ား၊ ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ ရွိ/မရွိ အေပၚမူတည္၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားလ်က္ ရွိပါသည္။ 

အဆိုပါ တရားမ၀င္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေလဆိပ္သို႔ေရာက္ရွိလာပါက ကုန္ပစၥည္း အနည္းအမ်ားကို မူတည္၍ ခြဲတမ္းေပးရမည့္ အဖြဲ႔အစည္းအေရအတြက္အလိုက္ ခြဲတမ္းေငြေၾကးမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အေကာက္ခြန္ ဦးစီးအရာရွိမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ရယူပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေလဆိပ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္း ေငြေၾကးရွာေဖြေရး တာ၀န္ခံမ်ားမွတစ္ဆင့္ ခြဲတမ္း ေငြေၾကးမ်ားကို ေပးအပ္ပါသည္။ အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ခြဲတမ္းရရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ စရဖအဖြဲ႔၊ ေလဆိပ္ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းေရး အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔၊ သတင္းတပ္ဖြဲ႔၊ စစစအဖြဲ႔ႏွင့္ ၾကားခံ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္သားမ်ားျဖစ္ပါသည္။

၆။         ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအျပင္ တရားမ၀င္ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းရာတြင္ အဓိက ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ေလယာဥ္ကုန္ပစၥည္းခ်ရာေနရာမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းအား ပဏာမ စစ္ေဆးရာေနရာမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္း ေနာက္ဆံုးထြက္ခြာရာ ေနရာမ်ားတြင္
 ေလဆိပ္လုပ္သက္ရင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေစာင့္ၾကပ္ေစ၍ မိမိတို႔အား ကြက္ေက်ာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိ/မရွိကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္မွာလည္း အလြန္စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔အား အပ္ႏွင္းထားေသာ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို တလြဲ အသံုးခ်ေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

၇။         ေလဆိပ္တာ၀န္က် အေကာက္ခြန္ ၀န္ထမ္းအမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိ အမ်ားစုျဖစ္ျပီး က်န္ေလဆိပ္လံုျခံဳေရး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားအမ်ားစုသာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကပါသည္။ အေကာက္ခြန္ အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္းမ်ား၏ ယူနီေဖာင္း၀တ္စားဆင္ ယင္မႈ ေၾကာ့ရွင္းမႈ၊ ၀င္ေငြေျဖာင့္ျဖဴးမႈ၊ တရားမ၀င္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဆင္ေျပမႈတို႔ကို  အေၾကာင္းျပဳ၍ က်န္အမ်ိဳးသား ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးခင္မင္မႈ လမ္းေၾကာင္းကို အသံုးခ်ကာ သက္ဆိုင္ရာလူၾကီး လမ္းေၾကာင္းရွိ/မရွိ သတင္းမ်ား၊ ထူးျခားျဖစ္စဥ္သတင္းမ်ား၊ Mobile Team ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးႏိုင္မႈ သတင္းမ်ားကို ႏိႈက္ယူႏိုင္ေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

အဆိုပါ အေရးၾကီး ထူးျခားျဖစ္စဥ္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားရွိလ်င္ ေလဆိပ္အတြင္း တရားမ၀င္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားရွင္းထားျခင္း၊ မည္သည့္တရားမ၀င္အလုပ္ကိစၥမ်ားကိုမွ မျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ဖုန္းကြယ္ထားႏိုင္ သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အဆိုပါ သတင္းေပါက္ၾကားမႈ ျဖစ္စဥ္မွာ ၄င္းတို႔ တရားမ၀င္ လုပ္ငန္းအတြက္ လံုျခံဳမႈစိတ္ခ် ရေသာ္လည္း အျခားတစ္ဘက္တြင္ လံုျခံဳေရး သတင္းက်ိဳးေပါက္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အၾကီးအကဲမ်ား၏ လံုျခံဳမႈအားနည္းျပီး မလိုလားအပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမ်ားကို ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။
 ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို ဥပမာေပးရလ်င္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးကိုကို ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ မႈေခ်ာေမြ႔ေရးအတြက္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးမည္ကို အဆိုပါေလဆိပ္ရွိ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ားမွ တစ္ရက္ခန္႔ ၾကိဳတင္သိရွိ ေနၾကပါသည္။ 

ထိုသို႔သတင္းေပါက္ၾကားမႈ အဓိကတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္ အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ဒုရဲမွဴး (အမည္မသိ) အမ်ဳိးသမီးအရာရွိႏွင့္ ဒုရဲအုပ္ သုခေဌးဆိုသူ လက္ကိုင္ဖုန္း အမွတ္ (၀၉ ၄၂၁၇၅၇၇၆၀)၊ (၀၉ ၃၁၂၄၀၂၃၄)၊ (၀၉ ၄၀၁၅၅၅၁၄၄) တို႔ ၂ ဦးႏွင့္ ေလဆိပ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲအုပ္အဆင့္ရွိသူ တို႔မွ ေလဆိပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ၾကိဳတင္သတင္း ျဖန္႔ျဖဴး၍ တရားမ၀င္လုပ္ငန္းမ်ား ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားရန္ တရားမ၀င္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ သည္ကို ကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။

 ဒုရဲအုပ္သုခေဌးဟု သိရွိရသည္မွာ ၎မွ အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္း ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚေအးေအး၀င္းဆီသို႔ တိုက္ရိုက္ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားရာတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ နားႏွင့္ဆတ္ဆတ္ ၾကားသိခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းမွ သိရွိရသည္မွာ ဒုရဲအုပ္သုခေဌးႏွင့္ ေဒၚေအးေအး၀င္းတို႔မွာ ပုဂၢိဳလ္ေရး ခင္မင္မႈ အလြန္အကၽြံရွိျပီး၊ သုခေဌး၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ားတြင္ ေဒၚေအးေအး၀င္းမွ ပါ၀င္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေနသည္ကို ထပ္မံသိရွိခဲ့ရပါသည္။

၈။         ေလဆိပ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၾကေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ၄င္းတို႔၏ စားေသာက္ေရး အတြက္ဟု အေၾကာင္းျပကာ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ဧည့္သည္ၾကိဳျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေနသည္ ကိုလည္း သိရွိခဲ့ပါသည္။

 တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ေရးခင္မင္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ တရားမ၀င္ ပစၥည္းမ်ားကို မိမိတို႔ ဧည့္သည္မိတ္ေဆြမ်ားဟု အေၾကာင္းျပကာ တရားမ၀င္ပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ေနသည္ကို သိလ်က္ႏွင့္ X-Rayစက္မ်ား၊ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေစျခင္း၊ ဦးစီးအရာရွိမ်ားကိုယ္တိုင္ တစ္ခါတစ္ေလ ယူနီေဖာင္း၀တ္ျဖင့္ ခရီးသည္မ်ား၏ အထုပ္အပိုးမ်ားကို လက္တြန္းလွည္းမ်ား ကိုယ္တုိင္တြန္းကာ ခိုးထုတ္ ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ 

ထိုသို႔ကိစၥရပ္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ လိုင္းေ၀စုကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္ဖြဲ႔တည္းကသာ ရရွိသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေက်နပ္မႈမရွိ၍ ေလေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ ေလဆိပ္တာ၀န္ခံ ဒုရဲမွဴးၾကီး ဥကၠာကို ထံသို႔ တိုင္ၾကားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ဒုရဲမွဴးၾကီးဥကၠာကိုမွ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားထံသို႔ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ အေပၚယံ စစ္ေၾကာစာထုတ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 

အဆိုပါကိစၥျဖင့္ ေလဆိပ္တြင္နာမည္ၾကီးထင္ ရွားသူမွာ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးသန္းဦးျဖစ္ျပီး၊ မွာ ေလဆိပ္တြင္ တာ၀န္က်က် မက်က် လာေရာက္၍ တရားမ၀င္အထူးဧည့္ၾကိဳလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူအျဖစ္ ေလဆိပ္၀န္ထမ္းမ်ားအတြင္း ေနာက္ေျပာင္ေျပာဆိုေနၾကသည္ကိုလည္း ၾကားသိခဲ့ရပါသည္။ အေကာက္ခြန္ဦးစီးအရာရွိျဖစ္သူ ေဒၚေအးေအး၀င္းမွ “ TG ဆိုက္ရင္ ဦးသန္းဦးရွိတယ”ဟု မိမိအား ေနာက္ေျပာင္ ေျပာဆိုခဲ့ဖူးပါသည္။  

၉။         ယခုအခါရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သည္ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္ေလယာဥ္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားစြာ ဆိုက္ေရာက္လ်က္ရွိျပီး ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသည္မ်ားလည္း မ်ားျပားလ်က္ရွိသည္ကို သမၼတၾကီးတို႔ အသိပဲျဖစ္ပါသည္။ 

ထိုသို႔ခရီးစဥ္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္နည္းတူ ေလဆိပ္တာ၀န္က် ၀န္ထမ္းမ်ားအေန ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မ်ား ပိုမိုလာသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ယခင္က ည ၈ နာရီေက်ာ္လ်င္ ေလယာဥ္ ပါးသြားျပီျဖစ္သျဖင့္ ေလဆိပ္ညပိုင္းတာ၀န္က် အမ်ိဳးသားအရာရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခ်ိန္အျဖစ္ အသံုးခ်ကာ ေလဆိပ္အနီးအနားရွိ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ေကတီဗြီမ်ား၊ မာဆတ္မ်ားတြင္ မိမိတို႔တစ္ေန႔တာရရွိထားေသာ တရားမ၀င္ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ သံုးျဖဳန္းစားေသာက္ေနၾက သည္ကိုလည္း မႏွစ္ျမိဳ႕ဖြယ္ေတြ႔ရွိ ခဲ့ရဖူးပါသည္။ ယခုလို ေလယာဥ္ ခရီးစဥ္မ်ားျပားလာသည့္အခ်ိန္ ညဘက္မ်ားတြင္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသားအရာရွိ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ ရသည့္အခ်ိန္ကို အရက္ေသစာမ်ား စားေသာက္ ေပ်ာ္ပါးေနၾကသည္ကိုလည္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထိုသို႔အရက္ေသစာ ေသာက္စားျပီးေနာက္ တာ၀န္ျပန္လည္ ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ အလုပ္အေပၚ အာရံုစူးစိုက္မႈေ လ်ာ့နည္းျပီး ခရီးသြားျပည္သူမ်ားႏွင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားေနျပီး ခရီးသည္မ်ားအေပၚ စိတ္မရွည္မႈ ဧည့္၀တ္မေက်ပြန္မႈမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။

 အခ်ိဳ႕စား၀ိုင္းေသာက္၀ိုင္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ သီးျခားျပဳလုပ္ၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕၀ိုင္းၾကီးမ်ားမွာ ေလဆိပ္ရွိ တာ၀န္ခံအၾကီးအကဲ မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ျပဳလုပ္ေပးေသာ စား၀ိုင္းမ်ားျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အနိမ့္ဆံုးေသာ စားေသာက္၀ိုင္းသည္ အျမည္းဖိုးသီးသန္႔ အရက္မပါလ်င္ေတာင္ ၈၀၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀၀ ခန္႔ကုန္က်သည္ကို သိရွိရပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ အရက္မ်ားကိုေတာ့ အျပင္ထက္ပိုမိုေစ်းသက္သာေသာ Duty Free ဆိုင္မ်ား မွ ၀ယ္ယူလာသည္ကို စားေသာက္ဆိုင္ စားပြဲထိုးမ်ားမွတစ္ဆင့္ သိရွိရပါသည္။

၁၀။       ယခုအခ်ိန္အခါကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးမွ ဦးေဆာင္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္၊ အာဆီယံဥကၠဌရာထူးကို ေအာင္ျမင္စြာ လက္ခံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္မ်ား တြင္၊ ယခုကဲ့သို႔ ေအာက္ေျခရွိ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကိုယ္က်ိဳးရွာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ တို႔အၾကား အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့မႈမ်ားကိုပိုမိုတိုးပြားလာေစႏိုင္ျပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လံုး၀ ေသြဖယ္ေနသည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးႏွင့္တကြ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲမ်ားမွ အမွန္အတိုင္းသိရွိျပီး အခ်ိန္မီွ ကုစားမႈျပဳႏိုင္ပါရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား အလယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အထင္အျမင္ ယုတ္ေလ်ာ့ေစႏိုင္ေသာ ကိုယ္က်ိဳးရွာ၀န္ထမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ပါရန္ ေလးစားစြာအသိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။      မိမိသည္ ေလဆိပ္သို႔ ပံုမွန္အ၀င္အထြက္ရွိေသာ ခရီးသြား Company တစ္ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ မိမိ၏ ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ႔ ၾကားသိရမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲ အဆင့္ဆင့္မွ သိရွိသေဘာေပါက္ နားလည္ေစရန္သာရည္ရြယ္ျပီး၊ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားပ်က္စီးေစမႈကို မရည္ရြယ္ပါ။ မိမိ၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ မပတ္သက္ေသာ ကိစၥတစ္ခုကို အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ တင္ျပျခင္းသာျဖစ္သျဖင့္ မိမိ၏ Company မွ မိမိအား အလုပ္အကိုင္ ထိခိုက္လာမည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ တိုင္ၾကားသူ နာမည္အျပည့္အစံုကို မေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္ကို နားလည္စာနာမႈေပးႏိုင္ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

 ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး
မိတၱဴကို
-      ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း
ဒုတိယ သမၼတ(၁)

-      ဦးဥာဏ္ထြန္း
ဒုတိယ သမၼတ(၂)

-      သူရဦးေရႊမန္း
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ
-      ဦးခင္ေအာင္ျမင့္
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ

-      ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီ

-      သူရဦးေအာင္ကို
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

-      ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးကိုကို
ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး
ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန

-      ဦးစိုးေမာင္
ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး
သမၼတရံုး၀န္ၾကီးဌာန

-      ဦးတင္ႏိုင္သိန္း
ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး
သမၼတရံုး၀န္ၾကီးဌာန

-      ဦး၀င္းရွိန္
ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး
ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန

-      ရဲခ်ဳပ္ေဇာ္၀င္း
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ဌာနခ်ဳပ္